Jak działają kalkulatory śladu węglowego?

W czasach kiedy coraz więcej się mówi o ekologii oraz zwiększonej produkcji śladu węglowego przez przedsiębiorstwa na całym świecie, świadomość tego ile zanieczyszczeń produkuje nasza firma ma ogromne znaczenie. Dzięki temu nie tylko zyskujemy szansę na poprawienie funkcjonowania własnej organizacji, ale przede wszystkim – dbamy o środowisko naturalne. Pomocne w obliczaniu zanieczyszczeń produkowanych przez przedsiębiorstwo są kalkulatory śladu węglowego

Współcześnie przedsiębiorcy mają ogromne możliwości w kontrolowaniu ilości śladu węglowego, który przedostaje się do atmosfery i ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Istnieje wiele narzędzi, które ułatwiają im obliczanie, a następnie interpretowanie wyników, dzięki czemu mogą wdrożyć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Co zatem warto wiedzieć o kalkulatorach śladu węglowego. Kto właściwie je tworzy i w jaki sposób oblicza się poziom zanieczyszczeń? 

Kalkulator śladu węglowego – co należy o nim wiedzieć? 

Ślad węglowy organizacji to kwestia, która u coraz większej ilości przedsiębiorców jest aktualna. Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku, a jednocześnie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, jakie przedostają się do środowiska naturalnego sprawia, iż właściciele firm decydują się na zmierzenie produkcji śladu węglowego. Oprócz świadomości, a także prowadzenia szkoleń i analizy wszystkich czynników, jakie mogą się przyczynić do zwiększania śladu węglowego organizacji, właściciele przedsiębiorstw otrzymali praktyczne narzędzie jakim jest kalkulator zanieczyszczeń. 

Sam ślad węglowy to suma całkowitej emisji gazów cieplarnianych, jaka jest generowana przez organizację podczas produkcji i na całym łańcuchu dostaw. Gazy powstają jako skutek wielu procesów produkcyjnych, hodowli rolnych czy spalania paliw kopalnianych. Całość znacznie przyczynia się do ocieplania klimatu i przyspiesza pojawienie się wielu katastrof w środowisku naturalnym. 

Kalkulator śladu węglowego natomiast to specjalnie dedykowany program, który po prowadzeniu wszystkich danych o organizacji, jest w stanie dokładnie wyliczyć ile gazów cieplarnianych jest emitowanych do atmosfery. Jednostki certyfikujące, specjalizujące się w prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń, udostępniają tego typu kalkulatory przedsiębiorcom, którzy pragną monitorować produkcję gazów cieplarnianych i ograniczyć tym samym swój negatywny wpływ na środowisko. 

Kto tworzy kalkulatory śladu węglowego? 

Kalkulatory śladu węglowego są tworzone przez programistów oraz organizację, które na podstawie zbieranych od wielu lat informacji oraz własnego doświadczenia, wiedzą jakie czynniki mogą mieć wpływ na zwiększoną produkcję gazów cieplarnianych. W efekcie powstaje specjalne oprogramowanie umożliwiające wyliczenie ilości zanieczyszczeń, jaka jest uwalniana przez dane przedsiębiorstwo do atmosfery.

Specjalne działy w jednostkach certyfikujących oferują usługi z zakresu badania i analizowania śladu węglowego organizacji. W ramach takiej współpracy dochodzi do tego, że ślad węglowy jest obliczany na podstawie dostępnych informacji czerpanych na podstawie całej dokumentacji oraz obserwacji. 

Sam proces obliczania emisji gazów cieplarnianych dzieli się na kilka etapów: 

  • określenia celu projektu, 
  • wyznaczenia granic obliczeń, 
  • zidentyfikowanie źródeł emisji gazów cieplarnianych i ich rozpoznanie, 
  • określenie metodologii obliczeń. 

Jednakże to właśnie moment zbierania wszystkich danych niezbędnych do wprowadzenia do kalkulatora jest niezwykle czasochłonny i wymaga zaangażowania się w to zewnętrznej firmy. 

Kto powinien korzystać z kalkulatora śladu węglowego? 

Nowe wytyczne Unii Europejskiej zobowiązują przedsiębiorstwa do tego, aby minimum raz do roku publikować raport dotyczący emisji gazów cieplarnianych. Pozwala to na kontrolowanie ilości śladu węglowego przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże – podejmowanie kroków w celu zmniejszenia produkcji. 

Z kalkulatora śladu węglowego powinny zatem korzystać:

  • organizacje nastawione na produkcję, 
  • hodowle rolne, 
  • firmy transportowe,
  • inne przedsiębiorstwa, których działalność przyczynia się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych do środowiska. 

Zalety korzystania z kalkulatora śladu węglowego 

Najważniejszą zaletą obliczania śladu węglowego organizacji jest bez wątpienia poprawa efektywności środowiskowej. Oznacza to zwiększenie świadomości firmy oraz opracowanie działań (w tym modernizację) w celu zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych.

ślad węglowy

Inną korzyścią sprawdzenia ilości produkowanego śladu węglowego jest optymalizacja procesu produkcji, która przekłada się również na większą wydajność i zwiększenie tym samym sprzedaży. Na tym etapie można lepiej gospodarować dostępnymi i wykorzystywanymi surowcami naturalnymi oraz zmniejszyć ilość generowanych odpadów, zastępując je bardziej ekologicznymi rozwiązaniami.