Gospodarka o obiegu zamkniętym – zrównoważone podejście do biznesu

Obecnie gospodarka na całym świecie stale się rozwija, głównie z powodu rosnących potrzeb ludzi oraz wdrażania coraz to nowszych rozwiązań technologicznych i nie tylko. Taki rozwój i innowacja to oczywiście pożądany proces, ale warto pamiętać, że wraz ze wzrostem wydajności i efektywności gospodarki, wzrasta także wykorzystanie zasobów oraz produkcja odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu konieczne było stworzenie modelu gospodarki, który ograniczałby te negatywne skutki działalności człowieka i jednocześnie nie hamował rozwoju i innowacji w tej dziedzinie. 

Z pewnością bardzo dobrym rozwiązaniem, które sprawdza się w tej kwestii, jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Czym jednak jest ten rodzaj gospodarki, jakie sektory gospodarki powinny działać zgodnie z tym modelem, dlaczego ta strategia działania jest dobrym rozwiązaniem oraz jakie korzyści ona daje?

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowoczesna strategia rozwoju, która umożliwia stały wzrost gospodarczy przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów i zredukowaniu ilości odpadów generowanych w całym tym procesie. Polega to na wprowadzeniu koncepcji, która zmierza do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Wybranie tego modelu gospodarki wiąże się z głębokimi przekształceniem łańcuchów produkcji i konsumpcji oraz projektowaniem na nowo systemów przemysłowych. 

W idealnie działającym modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, eliminowane jest pojęcie końca życia produktu, ponieważ materiały, które zostały już raz wykorzystane do produkcji jakiegoś wyrobu, mogą być wykorzystane w tym lub innym celu ponownie. 

Jakie sektory powinny działać zgodnie z tą strategią?

Aby gospodarka o obiegu zamkniętym działała skutecznie, to każdy musi się stosować do wymogów tej strategii. Oznacza to, że zarówno projektowanie, produkcja, konsumpcja, zagospodarowanie odpadami jak i wszystkie inne kwestie powinny być podporządkowane tej strategii działania. Oczywiście podstawą jest to, aby zmiana ta zapoczątkowana była przez projektantów i producentów, którzy stworzą takie produkty, które będą mogły być użytkowane dłużej, a jednoczenie po ich zużyciu możliwe będzie ponowne wykorzystanie materiałów, z jakich zostały one wyprodukowane. Z pewnością spore znaczenie ma tutaj branża zajmująca się produkcją opakowań, ponieważ to one w pierwszej kolejności stają się odpadami, których ciężko w bezpieczny sposób się pozbyć i których powstaje ogromna ilość. 

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym to dobra strategia?

Standardowy model gospodarki, który działał i nadal działa w wielu miejscach na świecie opiera się na schemacie produkcja – zużycie – wyrzucenie. Oczywiście jest to strategia, która do tej pory w wielu przypadkach się sprawdzała, jednak jej głównym problemem jest to, że generuje ona ogromne ilości różnych odpadów, a dodatkowo nie korzysta z materiałów, które już raz zostały wykorzystane, a które mogłyby być wykorzystane ponownie. To sprawia, że w dłuższym okresie czasu ten model gospodarki jest nie tylko nieopłacalny, ale także szkodliwy dla środowiska. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest całkowitym przeciwieństwem tej strategii i jej głównym założeniem jest traktowanie odpadów jako kolejnych surowców, które można wykorzystywać do tych samych lub innych celów. Wprowadzenie takiej strategii działania, może w krótkim okresie czasu nie dać znaczących efektów, jednak w długoterminowym okresie korzyści płynące z tego modelu gospodarki są nieporównywalnie lepsze od tych, na jakie można liczyć w standardowym modelu gospodarki, czyli nastawionym na wyrzucenie, a nie na recykling. 

Jakie korzyści daje gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, to bardzo dobre rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie czasu może dać naprawdę wiele korzyści. Dzięki tej strategii działania rozwój gospodarki:

  • uniezależnia się od konsumpcji ograniczonych zasobów
  • wzbogaca kapitał naturalny przez oddzielenie materiałów biologicznych od sztucznych,
  • optymalizuje wykorzystanie zasobów przez rozsądne projektowanie i utrzymanie materiałów w obiegu, 
  • pozwala na innowację i pobudza rozwój nowych technologii, 
  • zwiększa wydajność systemu dzięki usuwaniu negatywnych efektów zewnętrznych np. emisji zanieczyszczeń 

i w wielu innych kwestiach wpływa pozytywnie na gospodarkę i środowisko naturalne.