Czym jest akredytacja jednostek certyfikacyjnych?

Każdego roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna publikuje definicje kolejnych standardów i norm, które obowiązują w określonych sektorach gospodarczych. W efekcie konieczne staje się posiadanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających zgodność wdrożenia zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikaty mogą przyznawać jednak określone organizacje, które posiadają do tego specjalną akredytację.

Certyfikacja norm i standardów dla przedsiębiorców to sposób na zyskanie przewagi na konkurencyjnym rynku, prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także lepsze zarządzanie jakością. Aby jednak przystąpić do certyfikacji, konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez jednostki certyfikujące posiadające akredytacje.

Czym się zajmują jednostki certyfikujące?

Trudno jest wyjaśnić czym właściwie zajmują się jednostki certyfikujące, bez omówienia dwóch kluczowych pojęć – akredytacja oraz certyfikacja. Certyfikacja to pisemne zapewnienie otrzymane od niezależnej organizacji o zgodności procesu lub usługi z określonymi wymagania (na przykład zgodnie z normami ISO). Akredytacja natomiast to formalne uznanie konkretnej jednostki certyfikującej, która posiada prawo do wydawania certyfikatów podmiotom, po wcześniej weryfikacji zgodności procesów z wymaganiami standardów.

Jednostki certyfikujące posiadające akredytację, mają prawo do prowadzenia audytów, sprawdzania jakości produktów i usług, a także ich zgodności z wymaganiami określonych norm. Otrzymanie akredytacji przez organizację certyfikującą to przede wszystkim przyznanie, że cieszy się ona powszechnym zaufaniem, a wyniki jej kontroli są miarodajne.

Podstawowym zadaniem jednostek certyfikujących jest ocena, weryfikacja i prowadzenie szkoleń z zakresu wymogów certyfikatu, o jaki stara się dane przedsiębiorstwo. Działania powinny być prowadzone w oparciu o obowiązujące zasady standardów, a także na zebranym do tej pory doświadczeniu, które przygotuje sprawdzany podmiot do zdobycia certyfikatu. W efekcie jednostki certyfikujące są zobowiązane do tego, aby nieustannie pilnować wszystkich zmian zachodzących w aktualizacjach standardów, przekazując tę wiedzę w trakcie prowadzonych szkoleń oraz audytów.

Jednostki certyfikujące zajmują się zatem oferowaniem usług z zakresu:

  • prowadzenia szkoleń norm i standardów międzynarodowych,
  • prowadzenia certyfikacji i podnoszenia przy tym kompetencji personelu,
  • prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania według obowiązujących norm.

Typy akredytacji jednostek certyfikujących

Otrzymanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji wiąże się ze spełnieniem konkretnych wymogów. Zakres akredytacji precyzuje obszar, w jakim porusza się organizacja certyfikująca, stanowiąc jednocześnie potwierdzenie zdobycia odpowiednich kompetencji. W Polsce akredytacja jest wydawana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Jednostki ubiegające się o zdobycie akredytacji, powinny spełniać wymogi trzech norm:

  1. ISO/IEC 17065, czyli standardu regulującego wymagania kompetencji, bezstronności oraz spójności działania w procesie certyfikowania;
  2. ISO/IEC 17024, gdzie zostały zawarte zasady dla jednostek specjalizujących się w certyfikowaniu szkolonego personelu;
  3. ISO/IEC 17021-1, czyli zbiór wszystkich zasad dotyczących kompetencji, bezstronności i spójności działania w certyfikacji systemów zarządzania.

Jednostki akredytacyjne mogą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące tego, w jakim obszarze gospodarczym pragną się poruszać. W praktyce nie obowiązuje żaden wymóg, który regulowałby, iż organizacja musi posiadać odpowiednie pozwolenia wszystkich typów akredytacji.

Akredytację można zdobyć między innymi takich sektorów jak przemysł, usługi i handel międzynarodowy, przemysł morski, laboratorium inżynierii lądowej. Umożliwia to na certyfikację systemów zarządzania (np. ISO 14001, ISO 27001, zrównoważona gospodarka leśna PEFC), weryfikację EMAS oraz certyfikację wyrobów (IFS, łańcuch dostaw w systemie PEFC).

Dlaczego warto wybierać organizacje z akredytacją?

Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z organizacjami, które posiadają akredytację do wydawania certyfikatów w wielu branżach i sektorach gospodarczych. Potwierdzeniem, że jednostka certyfikująca posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje jest między innymi norma ISO 9001 oraz międzynarodowy standard OHSAS 18001.

Korzystanie z usług jednostek certyfikujących z akredytacją to spore korzyści dla przedsiębiorstwa. Organizacja otrzymuje dzięki temu certyfikat na podstawie wiarygodnej i precyzyjnej oceny. Oprócz tego otrzymany certyfikat jest respektowany nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Jednocześnie przedsiębiorstwo ma możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym, zwiększyć tym samym zaufanie klienta do oferowanych usług i towarów oraz zyskać nowych konsumentów. Zdobycie certyfikatu od jednostki posiadającej odpowiednie kompetencje przyczyni się również do lepszej współpracy z dostawcami.