Szkolenie ISO 27001 – co powinniśmy z niego wynieść?

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmach z sektora IT, jak i przekroju całego rynku jest dziś jednym z najlepszych sposobów zachowania integralności firmy i niedopuszczenia do przejęcia cennych aktywów firmy przez strony nieuprawnione. Informacja jest jedną z najistotniejszych wartości, podatnych jednocześnie na zagrożenia z każdej strony. Rozważanie potencjalnych ryzyk i szans, przewidywanie działań i stosowanie solidnej polityki ochronnej w organizacjach może przyczynić się do znaczącej poprawy działań organizacji i jej pozycji na rynku. O tym jak zorganizować system zarządzania bezpieczeństwem informacji traktuje norma ISO 27001. Szkolenia z jego zakresu mogą przyczynić się nie tylko do wzbudzenia świadomości firmy o konieczności ochrony informacji, ale przede wszystkim do stworzenia i prowadzenia działań w oparciu o najlepsze praktyki opisane w standardzie. Co warto wynieść ze szkoleń tego typu i do kogo są one kierowane?

ISO 27001 – szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji

Norma ISO 27001 jest jednym z najbardziej podstawowych i rozpoznawalnych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, skupiającym się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa informacji w organizacjach i projektowaniu systemów zarządzania nim w sposób świadomy, zrównoważony i uwzględniający wszelkie zagrożenia i korzyści wynikające z określonych działań. Norma stosuje procesowe podejście do ustanawiania, wdrażania, prowadzenia, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez proponowanie najlepszych praktyk w zakresie działań mających z nimi bezpośredni związek.

Norma ISO 27001 określa przede wszystkim zakres informacji wymagających specjalnej ochrony, wymieniając wśród nich informacje cyfrowe, dokumenty na papierze, aktywa fizyczne w postaci komputerów i sieci, czy także wszelkie informacje nienamacalne w postaci wiedzy, pomysłów i planów. Podczas szkoleń ISO 27001 organizowanych przez jednostki certyfikujące to właśnie kwestie zakresu informacji wymagających specjalnej ochrony zdają się być tematem istotnym z punktu widzenia początkujących odbiorców.

Do kogo kierowane są szkolenia ISO 27001?

Szkolenia z zakresu normy ISO 27001 są przeznaczone właściwie dla każdego szczebla organizacji zainteresowanych wprowadzeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i mogą różnić się między sobą poziomem i zakresem przedstawianych informacji, przybliżając każdemu uczestnikowi istotę stosowania normy w organizacjach.

Firmy zajmujące się certyfikacją prowadzą szkolenia ISO 27001 na różnych płaszczyznach, przygotowując je zarówno w formie wykładów informacyjnych wdrażających pracowników firmy w założenia normy i uświadamiając ich o zakresie zmian, jakie pojawią się w ich organizacji, jak i dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy będą odpowiedzialni za kontrolowanie wprowadzanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każda z grup wyniesie ze szkolenia coś innego, choć oczywiście część zagadnień będzie pokrywała się, dając wszystkim wyraźny wgląd w najważniejsze cechy ISO 27001.

Co wynieść ze szkolenia ISO 27001?

Jedną z podstawowych kwestii poruszanych na szkoleniach ISO 27001 jest sama norma i jej najważniejsze założenia. W przypadku szkoleń dla audytorów i osób zajmujących się wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zakres wiedzy na temat normy będzie tu znacznie szerszy, przedstawiając w ten sposób wszelkie aspekty konieczne do wzięcia pod uwagę zarówno podczas opracowywania systemu zarządzania, jak i późniejszego jego kontrolowania i doskonalenia. Wśród informacji, jakie należy tu zapamiętać pojawia się przede wszystkim konieczność zwrócenia uwagi na zagrożenia, ocenę ryzyka i projektowanie planu działania w oparciu o analizę luk, istotę cyklu Deminga w działaniu systemu czy wartość dokładnie prowadzonej dokumentacji w całym procesie certyfikacji.

ISO 27001 to norma naciskająca na konieczność rozważania ochrony informacji w trzech aspektach: poufności, według której dostęp do informacji zapewnia się wyłącznie osobom uprawnionym, integralności, która zapewnia dokładność i kompletność informacji oraz metod ich przetwarzania, oraz dostępności, według której uprawnieni użytkownicy mają dostęp do informacji zawsze wtedy, gdy jest to wymagane. Wiedza na ten temat przyswojona w trakcie szkolenia ISO 27001 pozwala na skuteczne rozporządzanie informacjami w firmie i projektowanie systemu zarządzania ich bezpieczeństwem w sposób opłacalny i zrównoważony.

Etykiety: