Dach pod fotowoltaikę – jakie warunki powinien spełniać?

W przypadku chęci montażu instalacji fotowoltaicznej podłoże na którym będzie ona umieszczona pełni kluczową rolę. Najczęściej jest to dach.

Decyduje o tym jego wysokie położenie, dobra ekspozycja na promienie słoneczne oraz brak przeszkód, które mogłyby go przysłonić. Wiele osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych jeszcze przed budową domu, lub w jej trakcie. Nie jest to jednak jedyna możliwość, panele mogą być założone także na już istniejące budowle.

Dach idealny?

Można o nim mówić w sytuacji, gdy montaż instalacji planowany jest już w momencie projektowania domu. Coraz częściej nowe budynki projektowane są już z myślą o tym by czerpać z zasobów naturalnych. Zielona energia na dobre wchodzi na przysłowiowe salony, i jest traktowana bardzo poważnie jako opłacalna alternatywa dla tradycyjnych rodzajów pozyskiwania energii.

Jednak w przypadku, gdy marzymy o posiadaniu własnej instalacji fotowoltaicznej, nic nie stanie na przeszkodzie, aby ją stworzyć. Nowe rozwiązania technologiczne i budowlane oferują wiele możliwości, które pozwolą na bezpieczny montaż fotowoltaiki, pomimo niedoskonałego podłoża.

Nieodpowiedni kąt nachylenia, złe pokrycie, nieprawidłowa orientacja domu względem kierunków świata – wszystko to nie jest powodem dyskwalifikacji budowli do montażu instalacji. Fotowoltaika jako prężnie rozwijająca się i działająca branża nauczyła się radzić z różnymi przeciwnościami. Postęp naukowy, rozwój technologii i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii sprzyjają instalacjom pochodzącym z tzw. zielonej energii.

Problematyczna orientacja

Orientacja dachu wpływa na efektywność instalacji. Jeśli jednak nie jest ona znana właścicielowi domu – wszystko można sprawdzić na różnego rodzaju stronach internetowych przy użyciu zdjęć satelitarnych. Takie rozwiązanie jest możliwe chociażby dzięki usłudze Google Earth.

Najlepszą orientacją dachu pod fotowoltaikę na półkuli północnej (czyli naszej) jest położenie południowe. Panele uruchamiają się nieco później niż te umieszczone na wschodniej stronie, ale Słońce świeci na nie dłużej. Maksimum promieniowania otrzymują w połowie dnia.

Jednak dzięki obecnym rozwiązaniom możliwy jest także montaż w innym kierunku. Wszystko należy dokładnie przeanalizować i zaprojektować zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klienta.

Nasłoneczniony kąt nachylenia

Ustawienie pod odpowiednim kątem nachylenia różni się w zależności od regionu. W Polsce przyjmuje się, że najlepszy kąt nachylenia na południu kraju wynosi 20-30 stopni, zaś na północy 25-35 stopni. Jest to tak zwane optymalne nachylenie, czyli takie które sprzyja pozyskaniu jak największej ilości energii słonecznej w ciągu dnia.

Jeśli jednak dach nie jest odpowiednio pochylony również nie stanowi to poważnej przeszkody. Specjalnie przygotowane konstrukcje montażowe pozwalają zamontować panele w odpowiedniej pozycji. Rozwiązanie to, nie jest jednak potrzebne w sytuacji, gdy występują niewielkie różnice w nachyleniu dachu.

Najciemniej jest na dachu?

Stopień zacienienia dachu jest bardzo ważnym aspektem w procesie projektowania instalacji fotowoltaicznej. Zbyt duży cień zakłóca absorpcję energii słonecznej, powodując tym samym spadek efektywności konstrukcji fotowoltaicznej.

Zapewnienie najlepszych warunków dla instalacji niejednokrotnie wymaga usunięcia elementów, które stale zakrywają dach takich jak drzewa lub inne elementy. Są także sytuacje, że dach przysłania inna budowla, której nie można usunąć ani przestawić. W takiej sytuacji najlepiej jest zamontować moduły fotowoltaiczne w innym miejscu, nawet na ziemi.

Pytaj o wiek

Szacuje się, że instalacja fotowoltaiczna może służyć przez około 20-25 lat. Konieczne jest zatem sprawdzenie stanu konstrukcji dachu i jej ewentualne wzmocnienie – wszystko po to by cieszyć się sprawną i bezpiecznie zamontowaną instalacją przez długie lata.

Wielkość ma znaczenie

Powierzchnia dachu to także istotna kwestia. Specjaliści przyjmują, że powierzchnia dachu na której zamontowana będzie instalacja nie powinna być mniejsza niż 26-27 m2. Dlaczego? Ponieważ jeden panel ma wielkość ok 1,65 m2, a takich paneli dla zapewnienia przeciętnej mocy systemu solarnego (5kW) w Polsce potrzeba 16.

ogniwa słoneczne

Pokrycie dachu

Jest to kwestia, która nie powinna budzić niepokoju. Panele fotowoltaiczne można montować na większości rodzajów dachów. Oczywiście rodzaj powierzchni wpłynie na komplikację montażu, a co za tym idzie na jego koszt. Jednak wszystko jest indywidualnie oceniane.

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Konieczne jest jednak zachowanie spokoju i zdroworozsądkowego podejścia, gdyż wiele potencjalnych problemów można wyeliminować w dość nieskomplikowany sposób.