Nadzór budowlany — dlaczego warto zlecić to rzeczoznawcy?

Budowa domu lub innego budynku wiąże się zazwyczaj z koniecznością spełnienia wielu wymagań i wypełnienia sporej ilości formalności niezbędnych do tego, aby rozpocząć budowę. Konieczne jest tutaj uzyskanie pozwolenia na budowę, ale oprócz tego niezbędne jest również to, aby sama budowa przebiegała w sposób zgodny z przepisami, a budynek, aby spełniał wszelkie wymagania i normy, jakie przewiduje prawo. Tylko jeśli wszelkie te wymagania zostaną spełnione, legalne rozpoczęcie budowy będzie możliwe. Warto jednak pamiętać, że bardzo ważną kwestią jest również bezpieczeństwo zarówno podczas samych prac na budowie, jak i bezpieczeństwo mieszkańców zamieszkujących później dany budynek. Z tego względu tak ważną rolę odgrywa obecnie nadzór budowlany, który pilnuje wszelkich zagadnień związanych z przepisami prawa budowlanego i innymi kwestiami. Warto więc wiedzieć czym jest nadzór budowlany, jaką rolę odgrywa podczas budowy, dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego oraz jakie uprawnienia ma rzeczoznawca budowlany?

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany to zbiór wszelkiego rodzaju działań związanych są z kontrolowaniem prac realizowanych na placu budowy. Kontrolą tą zajmuje się zazwyczaj wykwalifikowany inspektor nadzoru budowlanego, czyli osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia i wiedzę do tego, aby sprawdzać, czy wszelkie realizowane na placu budowy zadania są zgodne z przepisami zawartymi w prawie budowlanym. Nadzoru budowlany obejmuje zarówno kwestie związane z samym projektowaniem budynku, jego budową, ale także z użytkowaniem. Do zadań nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, sprawdzanie zgodności obiektu z projektem zagospodarowania oraz architektoniczno-budowlanym, sprawdzenie użytych podczas budowy materiałów istotnych dla bezpieczeństwa, pozwoleń i zgłoszeń oraz wiele więcej. 

Dlaczego nadzór budowlany jest ważny podczas budowy?

Nadzór budowlany odgrywa bardzo ważną rolę w budownictwie, ponieważ dzięki niemu możliwe jest regularne kontrolowanie tego, czy wszelkie prace prowadzone są w sposób zgodny z przepisami prawa budowalnego i czy stawiane budynki spełniają wszelkie normy i wymagania. Dzięki temu znacząco poprawia się poziom bezpieczeństwa budynków, ale także bezpieczeństwo samych pracowników na placach budowy. Ponadto nadzór budowalny pozwala wykryć wszelkiego rodzaju niedociągnięcia i błędy w konstrukcji lub innych elementach budynku, co umożliwia ich szybkie usunięcie lub modyfikację tak, aby nie stanowiły zagrożenia. 

nadzór budowlany przez rzeczoznawcę

Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Szukając odpowiedniej osoby do nadzoru danej budowy, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego. Osoby na tym stanowisku posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, które pozwala im trafnie oceniać bezpieczeństwo i stan techniczny danego budynku. Dzięki temu rzeczoznawca budowalny to osoba, która idealnie sprawdzi się w celu przeprowadzenia nadzoru budowlanego danego budynku. Korzystając z usług takiego specjalisty, można mieć pewność, że wszelkie niedociągnięcia i błędy zostaną wykryte, co pozwoli się ich pozbyć. Dzięki temu budynek staje się znacznie bezpieczniejszy, a mieszkańcy mają gwarancję, że jego stan techniczny jest na odpowiednim poziomie. 

Jakie uprawnienia ma rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem ekspertyz i opinii dotyczących stanu technicznego budynków, urządzeń budowlanych i technicznych. Dodatkowo osoba na tym stanowisku przeprowadza kontrole obiektów budowalnych i realizuje ich przeglądy okresowe w celu wyrycia ewentualnych zagrożeń. Posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowalnego uprawnia również daną osobę do występowania jako biegły sądowy oraz doradca inwestycyjny.