Jak poradzić sobie z ciągłą chęcią picia?

Chęć sięgania po alkohol wynika przede wszystkim z silnego działania uzależniającego tej substancji. Ma również związek z emocjonalnymi doznaniami, jakich osoba pijąca doświadcza pod wpływem alkoholu, a które prowadzą do powstania związku przyczynowo-skutkowego między substancją, kontekstem spożywania i osobą spożywającą.

To właśnie w ten sposób powstające uzależnienie psychiczne powoduje trudną do pokonania chęć sięgnięcia po alkohol. Jest również odpowiedzialne za wahania nastrojów oraz nieumiejętność pełnego kontrolowania swojego postępowania przez osobę pijącą.

Sytuacje, w których chęć sięgania po alkohol ulega nasileniu

Chęć sięgania po alkohol może ulegać nasileniu w różnych sytuacjach, do najczęstszych należą jednak spotkania towarzyskie oraz sytuacje stresowe.

Spotkania towarzyskie

Spożywanie napojów alkoholowych w wielu kulturach, w tym kulturze europejskiej, traktowane jest jako synonim dobrej zabawy. Towarzyszy celebracji istotnych momentów w życiu – urodzin, rocznic, awansów czy też sukcesów akademickich. Po alkohol sięga się często pod wpływem pozytywnych emocji, wierząc w jego właściwości odprężające, które pomagają lepiej się bawić i bardziej intensywnie odczuwać radość.

Sytuacje stresowe

Równie często, jak pod wpływem pozytywnych emocji, po alkohol sięga się pod wpływem emocji negatywnych. Wynika to z przekonania, że substancja ta pomaga radzić sobie ze stresem, a także bezsennością, choć w rzeczywistości ma zgoła odmienne działanie.

Kogo najczęściej dotyczy ciągła chęć picia?

Ciągła chęć picia występuje nie tylko, jak zwykło się uważać, wśród ludzi ze środowisk patologicznych. Kompulsywne sięganie po alkohol można zaobserwować również u ludzi osiągających sukcesy zawodowe, które na pierwszy rzut oka wydają się nie posiadać problemów z nałogiem. Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od napojów wyskokowych może być nawet kilkanaście procent populacji. Duża część tych osób to tak zwani alkoholicy wysokofunkcjonujący, którzy doskonale maskują swój problem. Alkoholicy tego typu często piastują wysokie stanowiska w międzynarodowych korporacjach bądź wykonują zawody zaufania publicznego. Odczuwana przez nich ciągła chęć picia wynika z prób zniwelowania stresu związanego z obowiązkami zawodowymi.

Co robić, gdy stale odczuwa się chęć sięgania po alkohol?

Stałe odczuwanie chęci sięgania po alkohol stanowi objaw uzależnienia i powinno skłonić do podjęcia kroków zaradczych. Jeżeli chęci tej towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak:

  • zwiększona lub zmniejszona tolerancja na alkohol,
  • luki w pamięci,
  • zaburzenia świadomości,
  • zespół abstynencyjny na skutek zaprzestania picia, przyjmujący formę dreszczy, nudności, drżenia kończyn i skurczów mięśni,
  • zaniedbywanie codziennych obowiązków na rzecz picia,

oznacza to, że problem jest już zaawansowany i konieczne jest zgłoszenie się na terapię uzależnień w celu przejścia odwyku alkoholowego.

Detoks alkoholowy

W celu uwolnienia się od nałogu, konieczne jest poddanie się terapii odwykowej. Pierwszym etapem leczenia jest tak zwany detoks.

Czym jest detoks alkoholowy?

Detoks alkoholowy jest procesem fizjologicznym polegającym na uwolnieniu organizmu od toksycznych substancji. Ciało osób silnie uzależnionych przyzwyczaja się do obecności alkoholu i potrzebuje go do normalnego funkcjonowania. Nagły brak tej substancji prowadzi do utraty równowagi w organizmie oraz do wystąpienia licznych nieprzyjemnych objawów fizycznych, psychicznych, emocjonalnych i poznawczych. Detoks alkoholowy powinien być przeprowadzany wyłącznie w kontrolowanych warunkach, pod okien doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów. Dzięki detoksowi osoba uzależniona od alkoholu uzyskuje solidną podstawę do dalszego leczenia nałogu.

Jak przebiega detoks alkoholowy?

Detoks alkoholowy przebiega etapami. W pierwszej fazie osoba uzależniona może odczuwać niepokój i rozdrażnienie, a także doświadczać drżenia rąk, kołatania serca, nadmiernej potliwości, nudności i wymiotów oraz bólów głowy. Specjaliści czuwający nad przebiegiem detoksu starają się minimalizować towarzyszące procesowi nieprzyjemne dolegliwości poprzez aplikację płynów i witamin oraz, w razie konieczności, zastosowanie farmakoterapii. W detoksie uczestniczą również psychoterapeuci, którzy dbają o kondycję psychiczną pacjenta.

alkohol

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom oferuje leczenie nałogu alkoholowego, w trakcie którego pacjenci poddawani są trwającemu minimum pięć dni detoksowi odbywającemu się w pełnej izolacji od substancji uzależniających oraz innych uzależnionych osób.