Chromatografy cieczowe – dlaczego jest to niezbędny sprzęt każdego laboratorium

Chromatografia cieczowa jest powszechnie stosowaną w chemii techniką preparatywną lub analityczną. Dzięki tej metodzie możliwy jest rozdział chromatograficzny badanej substancji, który pozwala rozbić mieszaninę na poszczególne związki chemiczne – pojedyncze składniki lub frakcje. Układ chromatograficzny zawsze składa się z trzech składników – mieszaniny, sorbentu i eluentu. W chromatografii HPLC badania przeprowadzane są w układzie dwufazowym, w którym można wyróżnić fazę stacjonarną i ruchomą. Pierwsza z nich podczas analizy nie zmienia swojego położenia, zaś druga porusza się, względem fazy stacjonarnej, w określonym kierunku. Warto też wspomnieć, że podczas rozdziału chromatograficznego, badana mieszanina znajduje się w stanie ciekłym – stąd właśnie wzięła się nazwa “chromatografia cieczowa”

Chromatografia cieczowa – czym właściwie jest?

Można wyróżnić kilka rodzajów chromatografii cieczowej – m.in. cienkowarstwowe,  kolumnowe, jak i elektroforezy. Najczęściej wykorzystywana jest chromatografia kolumnowa, w której mieszanina poddawana badaniom przepuszczana jest przez kolumnę ze złożem. Chromatografy HPLC to bardzo rozbudowany sprzęt, składający się z wielu elementów – m.in. zbiornika na fazę ruchomą, dozownika, odgazowywacza, pomp, przedkolumny, kolumny, termostatu, detektora i komputera. Urządzenia działają sprawnie i niezwykle precyzyjnie, dzięki czemu z ich użyciem możliwe jest przeprowadzenie wnikliwych badań. Nasuwa się pytanie – gdzie właściwie wykorzystywane są chromatografy HPLC i dlaczego są tak ważnym sprzętem?

Chromatografy cieczowe – dlaczego jest to niezbędny sprzęt każdego laboratorium?

Chromatografy cieczowe hplc to urządzenia, które niezbędne są w czasie przeprowadzania badań, w których zachodzi konieczność ustalenia procentowego składu związków chemicznych – szczególnie tych bardzo złożonych i wieloskładnikowych. Z tego właśnie powodu chromatografia HPLC jest wykorzystywana w wielu sektorach przemysłowych, będąc jedną z najbardziej powszechnych metod badawczych. Chromatografy są niezastąpione w laboratoriach, które pracują dla dużych koncernów farmaceutycznych, kosmetycznych, jak i żywieniowych. Dzięki urządzeniom chromatograficznym możliwe jest przeprowadzenie bardzo wnikliwym badań, które niezbędne są do tego, aby produkt mógł zostać dopuszczony do sprzedaży.

chromatografy hplc w laboratorium

Branża przemysłowa nie ma bowiem lekko – wszystkie kosmetyki, leki, jak i produkty spożywcze muszą przejść dokładne kontrole pod względem swoich właściwości chemicznych ilościowych, jak i jakościowych. Dzięki chromatografom cieczowym proces ten jest niezwykle szybki i prosty. Urządzenia chromatograficzne przeprowadzają bardzo dokładną i trafną analizę, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy. Przeprowadzanie badań innymi metodami jest niezwykle czasochłonne i często również zawodne. Nie ma się zatem czemu dziwić, że chromatografy cieczowe na stałe przyjęły się w laboratoriach chemicznych. Do przeprowadzenia rzetelnych badań niezbędny jest dobry sprzęt, a chromatografy cieczowe, póki co, nie mają sobie równych. 

Chromatografy cieczowe – czy klasa urządzenia ma znaczenie?

Klasa urządzenia ma ogromny wpływ na jakość, szybkość, jak i dokładność chromatografu. Z tego właśnie powodu warto zdecydować się na chromatograf cieczowy sprawdzonego producenta, który oferuje sprzęt o doskonałych parametrach. Urządzenie powinno posiadać nowoczesny system – czuły i intuicyjny, który jest gwarancją miarodajnych wyników. Ważne, aby chromatograf posiadał również modułową budowę, dzięki której możliwa jest konfiguracja urządzenia bezpośrednio do klienta – systemu pracy, jak indywidualnych preferencji. Po zakupie bardzo istotne jest uzupełnienie urządzenia o niezbędne usługi aplikacyjne oraz walidacje. Cena za chromatograf cieczowy jest zależna przede wszystkim od systemu, parametrów, jak i wykonanej konfiguracji. Warto jednak pamiętać, że im lepsza specyfikacja urządzenia, tym większa gwarancja, że chromatograf będzie działał sprawnie, bezawaryjnie i spełni wszystkie potrzeby użytkownika.