Fałszowanie żywności – czyli co otacza nas w dzisiejszym świecie

Nieustannie rosnące wymagania konsumentów, coraz to nowsze trendy w dziedzinach zdrowej, ekologicznej i naturalnej żywności, a także rosnąca liczba obecnych na rynku nowych marek zyskujących popularność właśnie za sprawą dopasowywania produktów spożywczych do panującej mody na zdrowe odżywianie rodzą w branży spożywczej spore pole do błędów, nadużyć i wyraźnego łamania prawa. Problemy stwarzają tu nie tylko przypadkowe błędy dużych marek, które wychwycone przez opinię publiczną i udostępniane na skalę globalną w mediach społecznościowych mogą okazać się głęboko krzywdzące nawet dla producentów o ugruntowanej pozycji rynkowej, ale też celowe fałszerstwa wprowadzające konsumentów w błąd i niszczące rynek spożywczy w próbuje wypracowania jak największych zysków. W jaki sposób fałszowanie żywności wpływa na współczesny rynek żywności, jak przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed jego konsekwencjami i jaką rolę odgrywa w całym procederze technologia?

Nadużycia i fałszowanie żywności – jak błędy wpływają na postrzeganie rynku?

Rosnąca potrzeba sprostania wszystkim wspomnianym już trendom w obrębie branży spożywczej generuje coraz większe pole do popełniania często nieświadomych błędów. Fałszowanie żywności nie jest jednak dopuszczalnym i legalnym zjawiskiem niezależnie od okoliczności czy świadomości przedsiębiorstwa o jego popełnieniu, dlatego też odpowiedzialność jaka spada na nich po wychwyceniu jakiegokolwiek przypadku fałszerstwa w obiegu jest ogromna. Co więcej, dzięki rozwojowi technologii i coraz większej dostępności do Internetu i tworzonych przez każdego źródeł informacji, fałszerstwa żywności są znacznie częściej odkrywane i upubliczniane, co dla producentów oznacza konieczność jeszcze większej uwagi i transparentności we wszystkich działaniach. Każde odkryte fałszowanie żywności rodzi spadek zaufania do branży spożywczej i firm, które nie miały z nim nic wspólnego, a jedynie działają w obrębie podobnych produktów. Jak sytuacja ta może się zmienić?

Rola certyfikacji systemów zarządzania w walce z fałszowaniem żywności

Producenci, którzy dopuszczą się fałszowania żywności w jakimkolwiek stopniu, nawet nieświadomie, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami oraz problemami ekonomicznymi, które z powodu ogromnych zasięgów kanałów informacyjnych mogą skończyć się nawet całkowitą utratą zaufania rynku i konsumentów do ich produktów, a więc i upadku firmy. Aby zabezpieczyć się na wypadek niechcianych błędów i problemów muszą oni więc przywiązać jeszcze większą wagę do możliwości wykazania prawidłowości swoich działań wewnętrznych, w tym prowadzenia ścisłej dokumentacji wszystkich działań. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem, eliminowanie zagrożeń i dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez unikanie błędów to jednak nie nowość – filozofię tą wprowadzają od lat certyfikaty systemów zarządzania oparte o standardy ISO. To właśnie dzięki nim producenci mogli do tej pory wykazywać własne przywiązanie do najwyższej jakości i bezpieczeństwa żywności, a jednocześnie przygotować się wewnętrznie na ewentualnie popełnione błędy i nie podejmować dzięki temu pochopnych, często szkodliwych kroków. Każda firma powinna podjąć działania w celu ograniczania ryzyka fałszerstwa produkowanej przez siebie żywności. Certyfikacja ISO 20000 oraz zgodności z normami obowiązującymi w branży spożywczej może okazać się na to w dalszym ciągu najlepszym sposobem.

Certyfikacja zarządzania usługami IT w branży spożywczej

Certyfikacja systemów zarządzania pozwala firmom na wprowadzenie zupełnie nowego podejścia do pewnych kwestii organizacyjnych i dopracowanie podejmowanych już działań w taki sposób, by całkowicie wyeliminować lub mocno zminimalizować ryzyko pojawiania się zagrożeń i ogólnego ryzyka. W przypadku branży spożywczej istnieje wiele możliwych do zastosowania norm i standardów międzynarodowych dotyczących systemów zarządzania poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstw, jednak odnośnie kwestii fałszowania żywności jednym z ważniejszych, choć mniej oczywistych jest bezsprzecznie certyfikacja ISO 20000, a więc certyfikacja zarządzania usługami IT. Skąd jej rola w branży spożywczej i kontekście fałszowania żywności?

Ogromny problem dla przedsiębiorstw, które z natury są narażone na popełnianie pewnych błędów jest współczesny dostęp do różnorodnych kanałów komunikacji i opiniotwórczych portali, które może tworzyć każdy. Kłopotem nie jest tu jednak chęć tuszowania błędów, możliwa wcześniej za sprawą braku mediów społecznościowych czy for internetowych, ale fakt że każde działanie marki można przedstawić w negatywnym świetle i wykorzystać przeciwko niej. Odpowiednie zarządzanie obszarem IT przedsiębiorstwa pozwala monitorować skutecznie rynek i podejmować działania zapobiegające lub przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się negatywnych i często nieprawdziwych informacji oraz odbudowywaniu wizerunku po ewentualnych problemach. Co więcej, to właśnie właściwy monitoring rynku pozwala na śledzenie trendów i wykorzystywanie dostępnych narzędzi do budowy własnej etyki postępowania obejmującej zarówno chęć sprostania wymaganiom konsumentów, jak i wymaganiom prawnym.[1]

Certyfikacja systemów zarządzania reguluje działania całej branży spożywczej

Jednym z kluczowych elementów procesu wdrażania nowego systemu zarzadzania i jego późniejszej certyfikacji jest wprowadzenie do działań firmy precyzyjnego kodeksu postępowania obowiązującego dla każdego pracownika niezależnie od jego roli  w hierarchii firmy. Każda osoba mająca w firmie realny wpływ na proces produkcyjny i mogąca tym samym doprowadzić do fałszowania żywności powinna po wprowadzeniu certyfikowanego systemu zarządzania identyfikować się z jego wytycznymi ich przestrzegać. To właśnie wprowadzenie spójnych i przejrzystych zasad, prowadzenie dokumentacji oraz pełna identyfikowalność procesów pozwalają na uniknięcie ryzyka i eliminację problemów, które mogłyby przyczynić się do szerzenia negatywnych informacji na temat firmy, podejmowania błędnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju czy podejmowania działań potencjalnie szkodliwych dla wizerunku firmy i jakości oferowanych produktów.

Certyfikowane systemy zarządzania to także doskonały sposób na uporządkowanie procesów w obrębie całego łańcucha dostaw i pociąganie do odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności wszystkich, którzy mają z nią styczność i mogą wpływać na jej fałszowanie. Począwszy od etapów samej produkcji i dystrybucji a kończąc na wspomnianym wcześniej sektorze IT i przekazach marketingowych związanych z danym produktem, fałszowanie żywności może znaleźć swoje podłoże w każdym z powyższych etapów, dlatego też ich kontrolowanie odgrywa współcześnie ogromne znaczenie. Akredytowane jednostki certyfikujące takie jak DNV GL nieustannie prowadzą szkolenia, warsztaty i procesy certyfikacyjne z zakresu norm istotnych z punktu widzenia branży spożywczej i tematu fałszowania żywności. Jakość i bezpieczeństwo, na które wpływają certyfikowane systemy zarządzania są podstawą wiarygodności każdej marki i powinny być udowadniane przez formalne potwierdzenie certyfikatem i pełną transparentność wszystkich podejmowanych działań.

 

[1] https://www.dnvgl.pl/assurance/zywnosc-i-napoje/falszowanie-zywnosci.html