Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – jak nim zostać?

Certyfikacja ISO 9001 to dziś jedna z podstawowych metod potwierdzających systemowe podejście organizacji do kwestii zarządzania jakością w firmie. Oparte na międzynarodowej normie systemy porządkują działania organizacji, wprowadzając w jej szeregi najlepsze praktyki z zakresu planowania, organizacji i dokumentacji wszelkich działań mających bezpośredni wpływ na kwestie jakości w obrębie działań firmy. Norma ISO 9001 2015 jest ukierunkowana na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta poprzez przyjęcie procesowego podejścia do kwestii zarządzania jakością i osiągania zamierzonych rezultatów poprzez ciągłe doskonalenie. Elementem, który towarzyszy procesowi wdrażania, stosowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością są audyty, dzięki którym ujawniany jest poziom spełnienia przez firmę wymagań normy oraz wykrywane są ewentualne niedociągnięcia wymagające natychmiastowej poprawy.

Certyfikacja ISO 9001 – jaką rolę spełnia audytor wiodący?

Proces prowadzący do pozyskania certyfikatu ISO 9001 składa się z wielu drobnych elementów, których celem jest stworzenie spójnego, przejrzystego systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015. Audyty prowadzone zarówno na etapie przygotowawczym do wdrożenia nowego systemu zarządzania, w celu sprawdzenia jego działania w trakcie funkcjonowania, jak i w końcowym etapie procesu certyfikacji stanowią bez wątpienia kluczowy element w drodze do zgodności z ISO. Ważną rolę odgrywają tu więc zarówno audytor wewnętrzny ISO 9001, jak i audytorzy zewnętrzni oraz liderzy obu grup. Ten ostatni, audytor wiodący ISO 9001 to specjalna jednostka znajdująca się o szczebel wyżej od regularnego audytora, zajmująca najczęściej pozycję kierownika audytu.

Audytor ISO 9001

Formalna ścieżka rozwoju audytora wiodącego ISO 9001

Audyt, bez względu na to czy jest on kontrolnym audytem wewnętrznym, czy oficjalnym Auaudytem zewnętrznym, zawsze powinien stanowić rzetelne i merytoryczne źródło wiedzy o działaniu systemu zarządzania jakością w firmie. To dzięki niemu możliwa jest ocena obszarów wymagających poprawy i tych, które zgodnie z założeniem funkcjonują w obrębie wymagań ISO 9001:2015. Zadaniem każdego audytora będzie więc osiągnięcie takiego poziomu wykształcenia i umiejętności, by jego praca nie stanowiła dla kontrolowanych pracowników firmy źródła strachu i zagrożenia, przyczyniającego się niejednokrotnie do poważnych błędów.

Pierwszym krokiem do uzyskania statusu audytora wiodącego ISO 9001 jest odbycie szkolenia przygotowawczego dla audytorów wewnętrznych tejże normy. Firmy zajmujące się na co dzień certyfikacją do określonych norm ISO posiadają niejednokrotnie w swojej ofercie szkolenia dla kandydatów na audytorów wewnętrznych ISO 9001, wprowadzające ich w zagadnienia związane z samą normą, procesem audytowania oraz wszelką dokumentacją, której prowadzenie jest koniecznym elementem audytu. Osoba taka, po ukończeniu szkolenia audytuje zwykle w towarzystwie starszego rangą audytora, lub w przypadku audytów wewnętrznych – samodzielnie, zdobywając doświadczenie, obywając się z funkcjonowaniem i interpretowaniem normy w praktyce, a także wyrabiając sobie nawyk obiektywnego podchodzenia do kwestii audytu we własnej firmie.

Doświadczenie zdobyte w roli audytora wewnętrznego ISO 9001 bądź podlegającego większej grupie audytowej audytora zewnętrznego pozwala na rozwój kariery w kierunku roli audytora wiodącego ISO 9001. Osoby chcące zyskać oficjalny certyfikat audytora wiodącego powinny odbyć szkolenie akredytowane przez międzynarodową organizację IRCA (International Register of Certified Auditors), certyfikującą kursy dla audytorów systemów zarządzania. Szkolenia te są oczywiście znacznie bardziej wymagające i nakładają na kandydatów konieczność płynnej znajomości i interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015, uczą o roli audytora wiodącego w zakresie planowania, raportowania oraz działań poaudytowych, a także testują umiejętności radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. Warto przy tym pamiętać, że to właśnie do audytora wewnętrznego należą ostateczne decyzje w zakresie ustaleń poczynionych w audycie. To audytor wewnętrzny decyduje o tym, co znajdzie się w ostatecznym raporcie. Jego bezstronność i perfekcyjna znajomość normy są tu więc bezwzględną koniecznością.

Norma ISO 9001:2015 – szkolenia i certyfikaty dla audytorów

Szkolenia ISO 9001 z akredytacją IRCA są kończone egzaminem, w którym uzyskanie pozytywnego wyniku jest podstawą do otrzymania oficjalnego Certyfikatu Audytora Wiodącego ISO 9001. Posiadanie go oznacza automatyczne wpisanie na listę certyfikowanych audytorów normy i jednocześnie jest podstawą wymaganą do podjęcia pracy jako audytor certyfikujący w akredytowanej jednostce certyfikującej.