Szkolenie dla audytora wewnętrznego ISO 27001

Certyfikacja ISO 27001 weszła na stałe do kanonu odpowiedzialnych praktyk biznesowych pod kątem zapewniania bezpieczeństwa informacji w firmie. Stosowana od lat jako wyznacznik najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 27001 jest dziś coraz częściej wdrażana nie tylko w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, ale i znacznie mniejszych firmach i organizacjach.

Na bezpieczeństwie informacji zależy dziś każdemu, nie tylko ze względu na obowiązki prawne narzucane firmom przez rozporządzenie RODO. Aby jednak wdrożenie normy w firmie było możliwe, konieczne jest przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych ISO 27001. Jak wygląda szkolenie audytora wewnętrznego ISO 27001 i w jaki sposób przygotowuje go do powierzonych mu zadań?

Podstawowe założenia ISO 27001

Stworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO 27001 to zbiór zasad, wytycznych i najlepszych praktyk biznesowych dotyczących wdrażania, prowadzenia, monitorowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki swojej konstrukcji i skupieniu na ogólnych wytycznych, norma ta ma zastosowanie zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych firmach, bez względu na obszar ich działalności na rynku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą propagować swoim działaniem systemowe podejście do zarządzania informacją, czyli jednym z najważniejszych aktywów każdego przedsiębiorstwa, mają szansę nie tylko zwiększyć zaufanie do marki i poprawić jej wizerunek, ale też odnaleźć wewnętrzną równowagę i stabilizację procesów, co w rezultacie przekłada się na zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo rynkowe.

Na kursie obecni/przyszli audytorzy wewnętrzni uczą się najlepszych praktyk zawodowych i są wyczulani na częste błędy w ocenie.

W jaki sposób norma ISO 27001 gwarantuje odpowiednią opiekę nad bezpieczeństwem informacji? Przede wszystkim poprzez podkreślanie istotnej roli odgrywanej przez identyfikację ryzyka we wszystkich aspektach działalności firmy i zarządzanie nim w sposób, który pozwoli na całkowitą eliminację części zagrożeń i opracowanie strategii działania dla tych, które nie mogą zostać zupełnie wykluczone. Norma podkreśla też oczywiście konieczność ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i pracy nad wszystkimi procesami, uwzględniając każdą najmniejszą zmianę i upewniając się, że nie pojawiają się kolejne, nieprzewidziane wcześniej zagrożenia.

Certyfikacja ISO 27001 – zakres działań audytora

Proces uzyskiwania certyfikatu ISO 27001 nie należy do najłatwiejszych z perspektywy firm nie tylko ze względu na konieczność precyzyjnego wdrożenia i stosowania zasad określonych w normie, ale też ze względu na stresujące według niektórych audyty ISO 27001 mające za zadanie znalezienie nieprawidłowości w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenie ISO 27001, prowadzone zarówno dla przyszłych audytorów wewnętrznych, jak i dla wszystkich osób zainteresowanych problemem wdrażania ISO 27001 gwarantują lepsze zrozumienie normy i konieczność wyszukiwania nawet najmniejszych potknięć i nieścisłości z normą w celu poprawy działań.

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych daje odpowiednie umiejętności do przeprowadzania auditu.

Zakres prac audytora wewnętrznego ISO 27001 nie ogranicza się jednak wyłącznie do przeprowadzania analizy luk i kontrolowania dokumentacji z procesu wdrażania normy w życie firmy. Audytor może doradzać organizacjom w zakresie praktyk opisanych w normie, nakierowując ich na właściwe podejście do danego problemu i pokazując możliwe rozwiązania go przy jak najmniejszym ryzyku obniżenia bezpieczeństwa informacji.

Szkolenie dla audytora wewnętrznego ISO 27001 – co oferuje?

Audytorzy wewnętrzni, będący bardzo często pracownikami firmy dla której przeprowadzają audyt, powinni być przede wszystkim zaznajomieni z wszystkimi wymogami normy ISO 27001 i rozumieli jej założenia w sposób umożliwiający im przekazanie informacji właściwym osobom zaangażowanym we wdrażanie normy w firmie.

Podczas szkolenia dla audytora wewnętrznego ISO 27001, kandydaci dowiedzą się między innymi jak interpretować najnowsze wydanie standardu, jak prowadzić dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i jak w jej obrębie należy klasyfikować poszczególne informacje.

Zgodnie z założeniami normy, jednym z najważniejszych aspektów sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest umiejętne identyfikowanie ryzyka – punkt ten jest oczywiście niezwykle istotnym elementem szkoleń ISO 27001.

Ostatnim, choć oczywiście nie mniej istotnym punktem szkolenia dla audytora wewnętrznego ISO 27001 będzie kwestia samej procedury certyfikacji – jak przebiega, jakie normy obowiązują audytora, w jaki sposób należy prowadzić audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji? Osoby, które pomyślnie przejdą całe szkolenie, zdobędą umiejętności pozwalające na sumienne i bezstronne prowadzenie audytów wewnętrznych, kierujące firmy na ścieżkę certyfikacji ISO 27001.