Na czym polega recykling elektroniki?

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że obecnie praktycznie w każdej dziedzinie życia korzystamy z różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Stało się to praktycznie nieodłączną częścią życia każdego człowieka i wiele ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez tego typu udogodnień. Jest to spore ułatwienie, jednak trzeba pamiętać, że z tak masową produkcją i dużą popularnością elektroniki wiążą się także pewne zagrożenia.

Jednym z większych jest oczywiście rosnąca ilość elektroodpadów, czyli różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które są już zużyte, zepsute lub nie są po prostu użytkowane. Takie odpady mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska, dlatego tak istotną kwestią jest ich odpowiednia utylizacja lub recykling

Jak przebiega recykling elektroniki?

Recykling elektroniki to dość skomplikowany proces, który składa się z wielu różnych etapów. Podstawą jest oczywiście to, aby wszelkie elektrośmieci trafiły do odpowiednich miejsc, skąd będą mogły być później przetransportowane do zakładów zajmujących się recyklingiem tego typu odpadów. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywają różnego rodzaju skupy i punkty odbioru elektrośmieci, które świadczą darmowy odbiór elektrośmieci z Wrocławia, a także prowadzone w wielu różnych miastach zbiórki tego typu odpadów.

Nieużywana lub zniszczona elektronika trafia następnie do zakładów, które specjalizują się w recyklingu tego typu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W takich miejscach elektrośmieci przechodzą proces recyklingu, którego celem jest wydobycie z tego typu odpadów, wszelkich cennych materiałów i surowców niezbędnych przy produkcji nowych wyrobów. Proces ten polega na nieustannym dzieleniu i separowaniu wszelkiej trafiającej do tego typu zakładów elektroniki. 

Pierwszym etapem jest usunięcie wszelkich niebezpiecznych elementów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Następnie elektrośmieci zostają poddane rozdrobnieniu i w ten właśnie sposób uzyskuje się drobnicę, która zawiera w sobie tworzywa sztuczne, metale, płytki drukowane i różnego rodzaju zanieczyszczenia. Tak uzyskany materiał przechodzi wiele etapów segregacji, które mają na celu wydobycie wszystkich cennych z punktu widzenia recyklingu surowców. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia, które rozdzielają cenne surowce i usuwają wszelkie zanieczyszczenia i materiały nienadające się do recyklingu. W procesie tym udział biorą także pracownicy, który nadzorującą pracę maszyn i pomagają w segregacji. W wyniku tych działań można bardzo skutecznie oddzielić wszelkie cenne surowce od innych materiałów i zanieczyszczeń, co pozwala na ich recykling i ponowne wykorzystanie. 

Co daje recykling elektroniki?

Elektrośmieci zalicza się do grupy niebezpiecznych odpadów, które ze względu na zawartość różnego rodzaju toksycznych materiałów, mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska i różnego rodzaju organizmów żywych w tym także ludzi. Z tego względu odpowiednia segregacja tego typu odpadów oraz poddawanie ich recyklingowi jest tak istotne w celu ochrony środowiska. Recykling pozwala również odzyskać z elektroniki wiele cennych surowców, które będzie można później wykorzystać ponownie w procesach produkcyjnych. Dzięki temu nie tylko ograniczamy wydobycie surowców z ich naturalnych złóż, ale także zmniejszamy koszty ich uzyskania i tym samym koszty produkcji nowych wyrobów.

Zalety recyklingu elektroniki

Recykling elektroniki ma wiele różnych zalet, jednak do największych można zaliczyć między innymi:

  • prawidłowe gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami zagrażającymi środowisku,
  • stworzenie obiegu zamkniętego metali szlachetnych i różnego rodzaju innych cennych materiałów,
  • znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
  • ograniczenie zużycia energii potrzebnej na utylizację tego typu odpadów lub też na wydobycie niezbędnych surowców z ich naturalnych złóż.

złom

Co można ponownie wytworzyć dzięki recyklingowi elektrośmieci?

Korzystając z recyklingu elektrośmieci, można w ten sposób uzyskać wiele cennych surowców, które będą mogły być wykorzystane ponownie w różnych procesach produkcyjnych. Różnego rodzaju metale szlachetne i kolorowe odzyskane w tym procesie z pewnością wykorzystane zostaną do produkcji nowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Różnego rodzaju tworzywa sztuczne również mogą zostać ponownie wykorzystane, czy to do produkcji opakowań, folii i różnego rodzaju obudów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Możliwości jest więc całkiem sporo, dlatego warto korzystać z recyklingu, aby nie tracić cennych surowców, jakie można w ten sposób odzyskać.