Włączenie społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych – jak wspierać ich rozwój?

Rynek pracy w Polsce jest niezwykle skomplikowany. Niska stopa zatrudnienia i wysokie bezrobocie sprawia, że coraz mniej Polaków decyduje się na pogłębianie swoich kwalifikacji oraz poszukiwanie dobrego zatrudnienia. Efektem tego jest coraz większa marginalizacja części społeczeństwa niskowykwalifikowanego.

W jaki sposób można pomóc pracownikom o niskich kwalifikacjach? Pozornie prosta odpowiedź staje się bardziej skomplikowana jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zadań, jakie należy podjąć, aby zorganizować dedykowane projekty oraz szkolenia skierowane właśnie dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Jednakże brak inicjatywy oznacza wykluczenie osób z niskimi kwalifikacjami ze społeczeństwa.

Pracownik o niskich kwalifikacjach – szanse na rynku pracy

Pracodawcy wymagają od pracowników szeregu umiejętności i doświadczenia przy wykonywaniu obowiązków. Stąd też osoby o niskich kwalifikacjach już od samego początku nie mają szansy na zdobycie pracy podczas rekrutacji. Wysokie oczekiwania pracodawcy zwiększają marginalizację osób o niskich kwalifikacjach, nie dając im możliwości zdobycia pożądanej wiedzy. Efektem tego jest nieustannie rosnąca stopa bezrobocia, gdyż osoby z niskimi kwalifikacjami nie dostają nawet szansy na zdobycie nowych umiejętności.

Warto również zwrócić uwagę, że podczas redukcji personelu w danym miejscu pracy, w pierwszym rzucie zwalniane są osoby, które mają kwalifikacje i doświadczenie mniejsze od osób, które otrzymały szansę pogłębienia swoich umiejętności i zdobycia odpowiedniego wykształcenia czy certyfikatów.

Jak podnieść kwalifikacje pracownika?

Do niedawna pracownikom o niskich kwalifikacjach proponowano wyłącznie szkolenia zawodowe, odbywające się najczęściej w miejscu pracy. Nie pomagało to w zdobyciu nowych umiejętności poruszania się na rynku pracy czy zdobyciu ogólnej wiedzy. Mimo otwartego rynku pracy oferty szkoleniowe nie są dostosowywane do deficytów kompetencyjnych, a opierają się głównie na powielaniu wiedzy, którą można uzyskać z różnych źródeł.

Jak zatem można podnieść kwalifikacje pracownika? Dynamiczne zmiany zachodzące w polskiej gospodarce zmuszają pracodawców do podejmowania trudnych decyzji związanych ze szkoleniem i podnoszeniem umiejętności swoich pracowników. Stają oni przed wyborem zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego pracownika, który oczekuje za swoją pracę wynagrodzenia adekwatnego do umiejętności. Możliwe jest również zatrudnienie osoby, która posiada mniejsze doświadczenie, ale chętnie będzie poddawała się całemu procesowi szkoleń i pozyskiwała coraz wyższe kwalifikacje.

Pracownicy o niskich kwalifikacjach zazwyczaj mają świadomość, że wyższe wykształcenie pomogłoby im w znalezieniu lepszej pracy, na lepiej płatnym stanowisku. Dlatego też chętnie biorą udział w licznych szkoleniach i projektach, dzięki którym mogą zdobywać większe wykształcenie.

praca biurowa

Czy warto inwestować w szkolenie pracownika z niskimi kwalifikacjami?

Marginalizowanie grupy społecznej, która charakteryzuje się niskimi kwalifikacjami zdobytymi w szkole zawodowej lub szkole średniej, nie przynosi nic dobrego. Zwiększająca się stopa bezrobocia powinna zachęcić zarówno państwo jak i przedsiębiorców do brania udziału w projektach unijnych. Dzięki temu pracownicy o niskich kwalifikacjach mieliby możliwość pogłębienia swojej wiedzy za darmo, a co się z tym wiąże – zdobycia nowego, niezbędnego do znalezienia dobrej pracy doświadczenia.

Pracodawcy powinni zatem zachęcać do tego, aby pracownicy brali udział w działaniach społecznych i korzystali z możliwości włączenia się do działań podejmowanych do tej pory głównie przez pracowników wykształconych. W ten sposób osoby nie posiadający odpowiednich kwalifikacji mają znaczne większe szanse na ich zdobycie.

Włączenie społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach

Reformy związane z inwestycją w podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Powstawanie nowych projektów, które miałyby zachęcić pracowników do zwiększenia swojego doświadczenia są w pełni finansowane ze środków Funduszy Europejskich. Proces włączenia pracowników o niskich kwalifikacjach jest współcześnie niezwykle ułatwiony.

Unijna polityka spójności zachęca do tego, aby osoby posiadające niskie kwalifikacje były traktowane społecznie na równi z innymi pracownikami, wyróżniającymi się dodatkowymi umiejętności. Angażowanie pracowników o wykształceniu średnim lub zawodowym w życie społeczne, a także zachęcenie ich do dalszego rozwoju to nie tylko sposób na włączenie ich do społeczeństwa zamiast marginalizowania, ale również metoda na zmniejszenie stopy bezrobocia i ubóstwa.

Pracownicy o niskich kwalifikacjach charakteryzują się dużą skrupulatnością w wykonywaniu swoich obowiązków, a także chęcią pogłębienia wiedzy. Warto zatem inwestować w podnoszenie ich kwalifikacji.