Urządzenia zasilające dla wojska

W dzisiejszych czasach wojsko potrzebuje stałego zasilania dla swoich urządzeń aby sprawnie funkcjonować zarówno pod względem działań strategicznych jak i stałego kontaktu pomiędzy oddziałami wojskowymi.

Jak działa zasilanie energią jednostek wojskowych?

Obecnie istnieją trzy różne rodzaje zasilania energią elektryczną danych jednostek wojskowych. Pierwszą z nich są agregaty prądotwórcze, które wykorzystywane są w trudnych warunkach polowych gdzie nie ma dostępu do innych źródeł energii. Agregaty tego typu działają dzięki spalaniu paliwa benzynowego co jednak jest wysoce kosztowne oraz powoduje nadmierny hałas.

Dodatkowo agregaty nie dają stuprocentowej pewności ciągłości dostarczania energii elektrycznej – skutkuje to niestety przerwami w przepływie informacji oraz działaniu urządzeń elektronicznych. Istnieje też pewne ryzyko związane z takimi urządzeniami dostarczającymi energię – ryzyko wystąpienia pożaru, który może sparaliżować całą jednostkę wojskową. Dwa pozostałe rodzaje sposobów dostarczania energii to sieci przesyłowe i urządzenia odbiorcze, które służą np. do oświetlenia jednostek wojskowych.

zaislanie dla jednostek wojskowychOdbiorniki tego typu działają na zasadzie przedłużaczy, które dostarczają stale energię z elektrowni. Są to mniej awaryjne rozwiązania, ale też nie idealne ze względu na możliwość występowania usterek i stałego przymusu ich serwisowania aby zapewnić działanie sieci.

Jakie parametry powinny utrzymywać urządzenia zasilające?

Do podstawowych parametrów urządzeń dostarczających energię elektryczną w jednostkach wojskowych należą:

  • moc [KW]
  • napięcie [V]
  • natężenie [A]
  • częstotliwość [Hz]

Wszystkie z powyższych parametrów muszą mieścić się w określonych odgórnie normach, ponieważ tylko wtedy można zapewnić stały dostęp do prądu w danej jednostce. Odgrywa to kluczową rolę, ponieważ każda przerwa w dostawie energii wpływa negatywnie na działanie oraz dokładność urządzeń wojskowych m.in. radarów, skanerów czy wysokonapięciowych komputerów obliczeniowych.

W przypadku kiedy źródła energii bądź podzespoły składające się na urządzenie energetyczne ulega awarii bądź częściowemu zniszczeniu, dochodzi do przerw w dostawie energii bądź rozbieżności w parametrach, które powinny być stale utrzymywane aby urządzenia wojskowe mogły poprawnie pracować.

Urządzenia dostarczające energię jednostką wojskowym

urządzenia zasilające

Do urządzeń, które wykorzystywane są do dostarczania energii elektrycznej dla wojska zaliczyć można przede wszystkim: zasilacze napięcia stałego, falowniki, przetwornice napięcia oraz zasilacze wysokich napięć. Wszystkie z powyższych mają możliwość pracy stacjonarnej bądź stacjonowania na pojazdach wojskowych.

W ramach dostarczania energii i zabezpieczania urządzeń elektrycznych stosowane są również baterie zastępcze zwane UPS’ami. Wykorzystywane są głównie w serwerowniach, systemach wentylacji oraz przenośnych systemach łączności czyli wszędzie tam gdzie istotne jest stałe zasilanie energią elektryczną nawet w przypadku braku dostępu do prądu z głównej sieci energetycznej.

W przypadku serwerów przechowujących wszystkie dane jednostek wojskowych najważniejszym ich elementem jest dostęp do prądu stałego, który nie będzie powodował niespodziewanych przepięć – serwery i dyski serwerowe są bowiem bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju przepięcia elektryczne.

Czy inwestycja w nowoczesne metody dostarczania energii jest dobrym posunięciem?

Z pewnością nowoczesne technologie mają wpływ na życie każdego człowieka na wielu płaszczyznach. Zarówno dla wojska nowe technologie związane z dostarczaniem i magazynowaniem energii elektrycznej jest wielce istotne, ponieważ tylko dzięki wykorzystaniu bezpiecznych agregatów prądotwórczych bądź systemów awaryjnego zasilania można uniknąć sytuacji kryzysowych bądź uszkodzenia np. serwerów czy nawet całych sektorów informatycznych znajdujących się w jednostkach wojskowych.

Inwestowanie w nowoczesne rozwiązania przekłada się nie tylko na lepsze bezpieczeństwo danych jak i wydajność pracy jednostek wojskowych, ale też możliwość zapewnienia przez nie lepszej ochrony dla obywateli danego rejonu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z EnergyOn.