Systemy rekuperacyjne

Odzyskiwanie energii termicznej to kluczowy element oszczędzania funduszy. Dzięki rekuperacji jest to łatwiejsze. Rekuperacja pozwala na wymianę gazów wylotowych i spalin w celu ich dalszego zastosowania.

Cały proces odbywa się w urządzeniach zwanych rekuperatorami, to jest. wymiennikach krzyżowych. Dla takich wymienników odzysk ciepła w standardowych warunkach które mają miejsce w obiekcie może wynieść aż 65%. Dzięki wentylacji mechanicznej możliwa jest trwała rotacja powietrza , bez potrzeby wietrzenia pomieszczeń, prócz tego zapewniana jest 24h stabilizacja temperatury wnętrz. Rekuperacja, czyli wentylacja nawiewno-wywiewna obniża powoduje redukcję wydatków na ogrzewanie. W bardziej zaawansowanych systemach klimatyzacyjnych energia odzyskiwana jest z powietrza poprzez wymienniki ciepła w postaci paneli sufitowych. Rekuperator pozwala na ogrzewanie świeżego powietrza uprzednio spożytkowanym powietrzem wywiewanym. Stosowane są także układy buforujące i magazynujące energię cieplną. W rekuperatorach dochodzi do uaktywnienia całego systemu, który może pracować bez względu na zewnętrze warunki pogodowe, urządzenie to ochrania również przed różnorakimi zanieczyszczeniami, w tym:

  • mikrobiologicznymi
  • CO2
  • kurzem

 

System rekuperacyjny wymaga zastosowania licznych przewodów, które powinny być poprowadzone do wszystkich pomieszczeń. Przewody te mogą osiągnąć średnicę nawet kilkunastu centymetrów, dlatego też ważne jest by przed instalacją systemu odpowiednio dostosować zabudowania poświęcone wentylacji nawiewno-wywiewnej.

pipes-728776-m

Dzięki rekuperatorowi Szczecin następuje odzysk ciepła z wentylacji. Sprawność odzysku najlepszych systemów przekracza 85%. koszty związane z ogrzewaniem nie są małe, ale rekuperacja ciepła z wentylacji może je ograniczyć. Oszczędność ciepła może wynieść od 70% do 85% ilości jakie wykorzystuje wentylacja. Średnia oszczędność w skali roku dla domu jednorodzinnego waha się pomiędzy 1000 a 3000 złotych.