Sprawiedliwość ekonomiczna

Fair trade jest ruchem konsumentów o zasięgu międzynarodowym, organizacji pozarządowych, firm, które zajmują się się importowaniem oraz spółdzielni niewielkich producentów w krajach tak zwanego Trzeciego Świata. Fair Trade ma na celu pomaganie drobnym rzemieślnikom, wytwórcom itd. Wszystko odbywać ma się za pomocą metod wypracowanych przez biznes, a to z kolei utworzyć ma system handlowy o globalnym zasięgu. Sprawiedliwy handel pomagać ma dotkniętym przez los i po prostu odsuniętym na bok państwom w nawiązaniu kontaktu ekonomicznego z krajami, które rozwijają się lepiej, po to by zatrzeć różnicę, którą widać w poziomie życia obywateli regionów całego świata.
Jakie są najważniejsze cele sprawiedliwego handlu?

  • Powiększenie akcesu do rynku, co pozwoli lokalnym producentom rozwijać swoje początkujące biznesybiznes8
  • Praktykowanie sprawiedliwości społecznej, ekologicznej, bezpieczeństwa ekonomicznego
  • Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem ich przy ciężkiej pracy, ochrona kobiet i społeczeństwa tubylczego
  • Polepszenie sytuacji producentów, zapewnienie lepszych płac, ciągłość stosunków handlowych

Szczególna inicjatywna sprawiedliwego handlu powstała po to by darzyć szacunkiem oraz troską ludzi i środowisko, by ludzkie potrzeby przedkładać przed zyskami. Miejscowi producenci mają być wspierani, a ich towary mają nieść pożytek lokalnym mieszkańcom. Sprawiedliwy handel chce by nabwycy płacili tyle, by cena zapewniała producentowi sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę oraz dochód do zaakceptowania przez organizacje handlowe.