Sposoby na rozwój firmy z sektora MŚP – jakie strategie są najkuteczniejsze?

Sektor MŚP to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Ma on bardzo duże znaczenie dla rozwoju całego państwa. W jego skład wchodzą małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na rynku. Stanowią one ogromną część nie tylko gospodarki Polski, ale i całej Europy. Dowiedz się nieco więcej na ich temat oraz sprawdź, w jaki sposób mogą się rozwijać.

Jakie firmy należą do sektora MŚP?

Według obowiązujących powszechnie przepisów kryterium określające to, czy daną firmę można zaliczyć do sektora MŚP jest ilość zatrudnianych osób. Aby mogła się zakwalifikować do tej grupy, nie może zatrudniać więcej niż 250 pracowników. Pod uwagę brane są również dane finansowe. Roczny obrót firmy nie może być wyższy niż 50 000 000 euro, a całkowity jej bilans mniejszy niż 43 000 000 euro.

Firmy zaliczane do sektora MŚP wyróżniają się także kilkoma innymi cechami. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

  • Szybsze reagowanie na zmiany i potrzeby rynku,
  • Szybkie tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Tworzenie stanowisk o niskich kosztach,
  • Występowanie w każdym dziale gospodarki.

W ramach sektora MŚP wyróżnia się trzy rodzaje firm. Są to:

  • Mikroprzedsiębiorstwa,
  • Małe firmy,
  • Średnie firmy.

Pierwsze z nich zatrudniają maksymalnie 10 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 2 000 000 euro. Małe firmy mają do 50 pracowników, a obrót jest nie większy niż 10 000 000 euro. O średnich firmach można mówić, gdy zatrudniają od 50 do 250 pracowników, a ich maksymalny obrót wynosi 50 000 000 euro.

Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki jest nieocenione. Tworzą one bowiem nowe miejsca pracy i dają zatrudnienie wielu pracownikom. Wspierają przede wszystkim lokalne gospodarki w miejscach, w których funkcjonują. Bardzo często firmy z tego właśnie segmentu tworzą nowe produkty oraz usługi, które trafiają w konkretną niszę na rynku.

Najskuteczniejsze sposoby na rozwój firm z sektora MŚP

Właściwy rozwój firmy ma ogromne znaczenie, gdyż pozwala dotrzeć do nowego grona klientów, a tym samym zwiększyć zyski. Jeśli prowadzisz firmę, która zalicza się do sektora MŚP, to powinieneś wiedzieć, jak odnieść sukces na rynku i uzyskać przewagę nad konkurencją.

  1. Stwórz unikalny produkt lub usługę

Na rynku działa wiele firm, dlatego ogromne znaczenie ma to, aby skutecznie się wyróżnić. Jednym ze skutecznych sposobów na to, jest zaoferowanie klientom produktu lub usługi, którego nie ma na rynku lub konkurencja jest bardzo mała. Jeśli jest to niemożliwe, to zadbaj o to, aby to co już oferujesz wyróżniało się na tle konkurencji. Być może uda Ci się trafić do klientów dzięki niższej cenie, jaką zaoferujesz. Czynnikiem wyróżniającym może być także wysoka jakość obsługi posprzedażowej.

  1. Zdobądź dodatkowe środki na rozwój

Nawet jeśli Twój biznes prosperuje całkiem dobrze, to nie możesz zatrzymać się w miejscu. Aby odnieść sukces firma musi nieustannie się rozwijać. Pomóc w tym mogą bezzwrotne dotacje, o jakie możesz się starać. Dotacje są finansowane zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków otrzymanych na ten cel z Unii Europejskiej. Możesz sprawdzić aktualne programy, z których możesz uzyskać dotacje na rozwój swojej firmy. Takie informacje znajdziesz m.in. na Portalu Funduszy Europejskich, w Naukowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Takie informacje o dotacji można znaleźć również na stronach lokalnych Agencji Rozwoju Regionalnego. 

marketing

  1. Zainwestuj w marketing internetowy

Tradycyjne formy reklamy odeszły współcześnie nieco do lamusa. Zdecydowanie szybszym, a co najważniejsze skuteczniejszym sposobem na dotarcie do klientów jest marketing internetowy. Dzięki niemu można trafić do konkretnej grupy docelowej, a tym samym zwiększyć szansę na większe zyski. Dostosowanie swojego biznesu do potrzeb, a także możliwości współczesnego rynku pozwala poszerzyć grono odbiorców. Decydujący wpływ na sukces firm z sektora MŚP mają bowiem klienci oraz to, czy oferowane produkty i usługi spełniają ich nieustannie zmieniające się oraz rosnące oczekiwania.