Rozwój kompetencji zawodowych w sektorze medycznym

Kadra medyczna jest grupą zawodową, która ze względu na specyfikę wykonywanych czynności, mających na celu ratowanie zdrowia i życia pacjentów, jest zobligowana do nieustannego kształcenia się, poszerzania swoich kompetencji zawodowych.

Aby w sposób jak najbardziej efektywny i kompetentny wykonywać swoje obowiązki, lekarze muszą uczestniczyć w rozmaitych szkoleniach, kursach, konferencjach, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które często bywają wyzwaniem dla niejednego przedstawiciela tego zawodu.

Rozwój zawodowy lekarzy w Polsce jest objęty przepisami prawa, między innymi ogólne wytyczne reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zaś szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 5 października 2005 roku i Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 października 2004 roku.

W jaki sposób lekarze mogą rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Doskonalenie zawodowe jest wpisane w zawód lekarza ze względu na nieustanny rozwój nauk medycznych i prowadzone badania naukowe, których efektem są nowe terapie, mające na celu doskonalenie metod leczenia i ratowania życia pacjentów, a także eliminowanie ryzyka występowania powikłań. Doskonalenie zawodowe jest niezwykle ważnym elementem kształtowania kariery zawodowej każdego przedstawiciela tego zawodu.

Z badań wynika, że przeszło 60% lekarzy deklaruje poświęcanie czasu na podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Wskazują oni na zaangażowanie w zdobywanie różnego rodzaju certyfikatów, poprzez udział w warsztatach, kursach, szkoleniach, co jest według nich ważnym elementem na drodze osobistego rozwoju.

W trakcie różnego rodzaju szkoleń, które zazwyczaj mają cykliczny charakter, aktualizują swoją wiedzę, dowiadują się o najnowszych wynikach badań, poznają sposoby wykorzystywania najnowszych technologii i sprzętu do leczenia pacjentów i przeprowadzania skomplikowanych procedur medycznych w postaci na przykład operacji. Jednym ze źródeł pozyskiwania nowej wiedzy są nie tylko publikacje naukowe, ale również portale internetowe, kursy online, bądź czytanie na bieżąco wydawnictw medycznych. 

Jakie formy szkolenia są najczęściej wykorzystywane przez lekarzy?

Z badań wynika, że lekarze w zależności od wieku postrzegają swój rozwój zawodowy w nieco inny sposób. Ponad 60% z nich wskazało specjalizację jako najważniejszą formę rozwoju zawodowego. Najwięcej czasu na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poświęcali przedstawiciele tego zawodu między 36 a 50 rokiem życia.

Jednak młodsi lekarze nie przywiązują już tak dużego znaczenia do zdobycia specjalizacji, przedkładając ponad nią różnego rodzaju szkolenia w zakresie umiejętności. Wynika to ze złych warunki uzyskiwania przez nich specjalizacji. Do trudności zaliczyli między innymi ograniczoną liczbę miejsc, poszukiwanie miejsca specjalizacji poza miejscem zamieszkania, a także niskie dochody w trakcie jej odbywania.

Najczęściej jako najbardziej przydatne w zawodzie wskazywane są przez nich szkolenia warsztatowe, również czytanie publikacji naukowych, a dopiero kolejną formą były konferencje naukowe. Dość dużą popularnością cieszą się formy doskonalenia odbywane przez internet. Chętnie wybieraną formą szkolenia są warsztaty i konferencje odbywane w kraju i poza jego granicami. Przedstawiciele tego zawodu są skłonni wydać pokaźne kwoty na doskonalenie zawodowe.

medyczne kursy

Kursy medyczne dla lekarzy

W Polsce funkcjonują fundacje stawiające sobie za cel podnoszenie kompetencji medycznych pod okiem najlepszych specjalistów oraz nawiązywanie nowych kontaktów nie tylko w trakcie oficjalnych szkoleń, ale również mniej formalnych spotkań.

Starają się one odpowiedzieć na zapotrzebowanie pracowników służby zdrowia, łącząc zdobywanie nowych kompetencji zawodowych z integracją środowiska medycznego i nawiązywaniem nowych i ciekawych relacji oraz aktywną formą spędzania czasu.

Kursy medyczne i szkolenia organizowane przez fundacje kładą nacisk na umiejętności praktyczne, których zdobycie jest trudne na studiach nastawionych na teorię. Dostarczone w trakcie różnego rodzaju szkoleń materiały i wskazówki pozwalają nie tylko na utrwalenie wiedzy, ale również jej wdrożenie w praktyce medycznej każdego uczestnika.

Współpracują one z doświadczonymi praktykami i mistrzami w swojej dziedzinie, co pozwala lekarzom zdobyć najbardziej przydatne w zawodzie kompetencje, które zwiększą ich konkurencyjność, a także poszerzą horyzonty. Szkolenia mogą mieć charakter stacjonarny lub wyjazdowy.