Przeglądy budowlane – jak przebiega cały proces

Każdy budynek oprócz swoich walorów estetycznych jest przede wszystkim miejscem, w którym możemy swobodnie spędzać czas. Aby tak było, muszą być spełnione określone warunki bezpieczeństwa, a sprawdzeniem, czy wszystkie warunki są spełnione, zajmuje się osoba, która zarządza określoną posiadłością. Należy do niej zrobienie przeglądu wszelkich instalacji, ale jak wygląda taki przegląd? O tym przeczytasz w tym artykule.

Bezpieczeństwo w budynku

Wytyczne prawa dokładnie określają, w którym miejscu i jak często należy wykonać przegląd, dzięki któremu przebywanie w danym obszarze będzie całkowicie pozbawione ryzyka wypadków. Dlatego każdy zarządca budynku ma za zadanie dobrze poznać wszelkie instalacje znajdujące się w miejscu, którym się opiekuje, dbać o dany teren i organizować wykonanie przeglądu w określonych terminach. Przeglądami zajmują się profesjonaliści uprawnieni do sprawdzania stanu określonych budowli.

Co ma na celu taki przegląd? Dokładne sprawdzenie stanu budynku powinno wykazać, czy dane miejsce jest bezpieczne wówczas, kiedy pogoda i wszelkie zjawiska atmosferyczne stanowią zagrożenie lub dyskomfort dla ludzi. Krótko mówiąc, trzeba sprawdzić, czy budynek jest bezpieczny i odporny na wilgoć, wyładowania atmosferyczne oraz inne czynniki zewnętrzne. Podczas przeglądu fachowiec sprawdzi także, czy dane miejsce nie jest źródłem zanieczyszczeń lub niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego oraz pobliskich mieszkańców, a także dla innych ludzi przebywających w danym rejonie. W trakcie przeglądu zwracana jest również uwaga na estetykę miejsca – czy jest ono zniszczone bądź zaniedbane.

Jak przebiega przegląd budowlany?

Podczas okresowego przeglądu budynku sprawdzane jest nie tylko to, czy w aktualnej chwili budynek jest zdatny do użytku, lecz także to, czy nie spowoduje on zagrożenia w najbliższym czasie. Fachowiec ma za zadanie określić, czy poszczególne instalacje powinny zostać naprawione, czy też wymienione, jeśli ich praca nie jest całkowicie zadowalająca. Jak zatem dokładnie przebiega przegląd budowlany? Na początku warto zaznaczyć, że przeglądy dzielą się na przegląd coroczny oraz taki, który wykonywany jest co pięć lat.

Jeśli chodzi o przegląd budynku wykonywany raz w roku, służy on sprawdzeniu miejsc i elementów, które są na bieżąco eksploatowane. Należą do nich oczywiście instalacje gazowe oraz przewody kominowe, a także instalacje, które gromadzą odpady, oraz filtry. Co roku należy skontrolować również elementy, które wykorzystywane są do ochrony środowiska oraz instalacje, które są szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Kontrola budynku co pięć lat

Jeśli chodzi o przeglądy przeprowadzane co pięć lat, obejmują one sprawdzenie elementów, które nie są bezpośrednio eksploatowane na co dzień. Mowa tutaj o sprawdzeniu wizualnego stanu budynku, czyli upewnieniu się, że jest on czysty i zadbany. Następuje sprawdzenie, czy nigdzie nie doszło do poważnych uszkodzeń i czy jest to miejsce, w którym mieszkańcy bądź goście czują się dobrze. Jednocześnie ekspert sprawdza, czy rejon otaczający budynek jest czysty i czy w żaden sposób nie wpływa negatywnie na stan samej budowli.

Co pięć lat należy sprawdzać także, czy budynek jest w dalszym ciągu zdatny do jakiegokolwiek użytku i czy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Sprawdzana jest również instalacja elektryczna oraz piorunochrony, a także to, czy izolacja przewodów jest odpowiednio wytrzymała. Warto wiedzieć, że częstotliwość przeglądów zależy w dużej mierze od całkowitej powierzchni danego miejsca. Bywa tak, że przeglądy są robione dwa razy w roku, jeśli dany obszar tego wymaga, bądź jeśli niezwykle często pojawiają się znaczące usterki.