Outsourcing it – co to takiego i jak jest rozliczany?

Rozliczenia w przedsiębiorstwach są jednym z najważniejszych i podstawowych systemów, które funkcjonują i pozwalają zachować płynność finansową. Outsourcing często przynosi dla firm bardzo duże korzyści, ale istnieją też pewne zagrożenia i obowiązki z tym związane.

Outsourcing IT – co to takiego?

Outsourcing to przede wszystkim działalność biznesowa, która polega na wykonywaniu określonych funkcji i zadań przez zewnętrzną firmę niezwiązaną z podstawowym przedsiębiorstwem. Odnosząc się do tematyki IT outsourcing składa się z wielu różnorodnych operacji, które mają na celu zarządzać infrastrukturą informatyczną. Obecnie wyróżniane są trzy podstawowe typy outsourcingu takie jak:

  • Outshore – dostawca z tego samego kraju,
  • Nearshore – dostawca z kraju z tej samej strefy czasowej,
  • Offshore – dostawca z odległych rejonów,

Aby maksymalnie zredukować koszty w przedsiębiorstwie najczęściej wybiera się rozwiązania oparte na typach nearshore lub offshore. Wdrażanie systemów outsourcingowych w firmach jest niezwykle trudne przez co wiele projektów wykonywanych w tej dziedzinie kończy się niepowodzeniem. Często konflikt interesów pojawia się pomiędzy dostawcą a świadczeniobiorcą. Ważne jest też aby decydować się na tego typu rozwiązania tylko i wyłącznie w przypadku konkretnych przesłanek, iż firma tego potrzebuje. Outsourcing IT to powierzanie obsługi informatycznej specjalistycznym firmom zewnętrznym, które utrzymują się z tego typu działalności. Korzystanie z tego typu usług przyjmuje bardzo elastyczną formę przekazując odpowiednie informacje do firmy zewnętrznej.

Jaki zakres obejmuje outsourcing IT?

Odnosząc się do zakresu jakim zajmują się firmy współpracujące w IT na zasadach outsourcingu należy zaliczyć przede wszystkim: administrowanie sieciami i serwerami, budowę infrastruktury sieciowej w przedsiębiorstwie, programowanie, aktualizacje oprogramowania, archiwizacja danych, usuwanie awarii i usterek sprzętowych oraz konsultacje i doradztwo związane z informatyką. Firmy decydują się na współpracę outsourcingu w zakresie usług informatycznych, ponieważ zmniejsza to koszty oraz poprawia jakość oferowanych usług. Dodatkowo pojawia się możliwość wykorzystywania najnowszych rozwiązań technologicznych.

outsourcing it

Zalety outsourcingu w IT

Do głównych zalet należy zaliczyć ułatwienie kontroli nad własnymi pracownikami, jednak minusem tego rozwiązania jest przekazywanie poufnych danych osobowych do firm zewnętrznych. Pomimo wielu wad rozwiązania outsourcingowe w IT są polecanie, a więc dobre strony przeważają nad złymi.

Outsourcing usług informatycznych niesie ze sobą takie korzyści jak: obniżenie kosztów utrzymania działu IT, szybsza reakcja na awarie oraz usterki oraz stały monitoring infrastruktury sieciowej w przedsiębiorstwie. Dodatkowo dzięki takim rozwiązaniom można zyskać czas i skupić się na celach strategicznych firmy.

Rodzaje rozliczeń w outsourcingu IT

Współpraca z firmami zewnętrznymi proponującymi usługi IT Wrocław związana jest z potrzebą późniejszego rozliczenia się za wykonywane prace. Zazwyczaj podczas takowej współpracy rozliczenia to bardzo indywidualne kwestie oraz nie ma jednoznacznego sposobu na ich dokonanie. Każdy projekt w IT ma różny stopień skomplikowania, a więc cena również będzie się różnić pomiędzy danymi usługami. W IT praktykuje się dwa typy rozliczeń:

  • Time & Material – krótko mówiąc jest to rozliczenie, którego podstawą jest wykaz przepracowanych godzin oraz zużytych materiałów. Zaletą takiego rozwiązania jest płaca tylko i wyłącznie za wykonaną pracę bez ukrytych kosztów. Taki sposób rozliczeń popularny jest wśród nowo powstających projektów, które zmieniają się w miarę potrzeb klienta.
  • Fixed price – jest to o wiele mniej elastyczny model płatności, który przyjmuje już na etapie negocjacji stałą cenę za usługi outsourcingowe IT. Tego typu rozwiązanie obejmuje ściśle określony harmonogram prac. Można powiedzieć, iż jest to swoistego rodzaju opłata abonamentowa.

Ze względu na rodzaj rozliczeń w outsourcingu IT należy wziąć pod uwagę wielkość jak i budżet firmy. W przypadku przedsiębiorstw z niewielkimi możliwościami finansowymi warto wybrać metodę „fixed price”, ponieważ cena za usługę zostanie ustalone odgórnie. W przypadku rozwiązania rozliczeń na podstawie przepracowanych godzin stawka za wynagrodzenie może znacznie przekroczyć zakładany budżet na daną usługę co może prowadzić do komplikacji pomiędzy współpracującymi firmami. Outsourcing IT związany jest przede wszystkim z dużą elastycznością zarówno w formie rozliczeń pomiędzy firmami jak i sposobie współpracy i świadczeniu usług.