Nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw

Nie ma dziś właściwie produktu, który od początku do końca powstawałby w jednym miejscu – nawet owoce sprzedawane w sklepach potrzebują przejść odpowiednie etapy logistyczne, które w branży określa się mianem łańcucha dostaw.

Zarządzanie nim, obejmujące między innymi sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem i jakością produktów od momentu pozyskiwania surowców aż do chwili trafienia wyrobu gotowego do rąk konsumenta jest jedną z kluczowych kwestii, na jakich skupia się dzisiejszy przemysł.

Obecność skutecznego systemu zarządzania łańcuchem dostaw okazuje się istotna dla wszystkich gałęzi przemysłu, jednak najbardziej widoczna stała się ostatnich latach w branży spożywczej i handlu detalicznym, głównie za sprawą opracowanych przez brytyjskie, niemieckie i francuskie sieci handlowe systemów BRC i IFS Logistics. Jakie są ich założenia, czemu służą te systemy i w jaki sposób wspierają zarządzanie łańcuchem dostaw?

System zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o BRC i IFS Logistics

Podstawowym założeniem i celem systemów stworzonych z inicjatywy europejskich sieci handlowych było wypełnienie luk i braków jakościowych pojawiających się pomiędzy tym, co oferują producenci, a tym, co gwarantują dostawcy.

Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i jakości towarów w całym łańcuchu logistycznym od zawsze stwarzało problem, gdyż niewiele firm dbało o to by sprawdzić, czy poprzednia jednostka odpowiedzialna za towar dotrzymała wszystkich procedur jakościowych. Stworzenie jednolitego systemu zarządzania łańcuchem dostaw, opartego o wytyczne BRC i IFS Logistics pozwala uniknąć tego typu sytuacji, systematyzując wymagania jakościowe i bezpieczeństwa dla wszystkich jednostek łańcucha dostaw.

Z założenia więc, kontroli przez system zarządzania łańcuchem dostaw podlegają zarówno firmy zajmujące się magazynowaniem i transportem towarów, jak i producenci oraz sklepy zajmujące się ich dystrybucją.

Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o standardy BRC i IFS Logistics przez firmy spedycyjne i logistyczne przyczyniło się do swoistej rewolucji w dziedzinie zarządzania jakością produktów. Uzyskanie certyfikatu zgodności z powyższymi normami jest całkowicie dobrowolne, podobnie jak w przypadku normy ISO 28000, odnoszącej się do zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Warto jednak pamiętać, że pracowanie w zgodzie z ich zasadami pozwala nie tylko poprawić wizerunek firmy i wysunąć je przed konkurencję na rynku krajowym i międzynarodowym, ale też zwiększa świadomość wszystkich istotnych stron zaangażowanych w działanie organizacji o konieczności eliminacji ryzyka i zapewnianiu najwyższej jakości.

Audyt SMETA – jak wspomoże zarządzanie łańcuchem dostaw?

Jedną z najbardziej istotnych partii odpowiedzialnych za zapewnianie jakości w całym łańcuchu dostaw są pracujący dla organizacji ludzie. Firmy chcące poprawić schemat swoich działań, zmniejszyć pojawiające się ryzyko i obrać lepszy kierunek zarządzania łańcuchem dostaw decydują się więc często na skorzystanie z audytu SMETA, sprawdzającego sprawność działań firmy w określonych obszarach.

Sam standard SMETA można podzielić na dwa warianty: SMETA 2 Pillar i SMETA 4 Pillar. Podczas audytu do pierwszego z nich sprawdzane są przede wszystkim: system zarządzania i ogólny ład panujący w organizacji, swoboda pracy i zatrudnienia na jaką mogą liczyć jej pracownicy, wolność pracowników do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych, ale też kwestie zasad wynagradzania za pracę, przestrzegania czasu pracy czy zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi.

Dodatkowo, audyt SMETA bierze pod uwagę kwestie BHP, ewentualne naruszenia odnośnie zatrudniania nieletnich oraz pracowników nielegalnych i imigrantów, kwestię wprowadzonych w organizacji zasad nadzoru nad podwykonawcami i pracą chałupniczą, czy wreszcie kwestie ochrony środowiska. Każdy z wymienionych obszarów ma istotne znaczenie w kwestiach zapewniania odpowiedniego bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu dostaw, a same warunki SMETA pokrywają częściowo obszary zaniedbywane przez inne normy i standardy obowiązujące w przemyśle, w tym także przez wspomniane wcześniej BRC i IFS Logistics.

Dodatkowo, w audycie SMETA 4 Pillar, pod uwagę wzięte zostaną kwestie zapobiegania korupcji i łapownictwu.

W trakcie audytu SMETA sprawdzani i przepytani zostają sami pracownicy, którzy często w przypadkach złego prowadzenia firmy mają zupełnie inną opinię o podejmowanych działaniach, niż ta malowana przez kierownictwo.

Audyty SMETA stały się więc w branży doskonałym wskaźnikiem faktycznej jakości systemów zarządzania organizacją i zostały szybko zaadaptowane także do kwestii zarządzania całymi łańcuchami dostaw. Spełnianie wymagań audytów SMETA oraz wspomnianych wcześniej BRC i IFS Logistics to gwarancja zapewnienia najwyższej jakości działań na każdym etapie istnienia produktu.