Nieudane operacje plastyczne – kto ponosi za nie winę?

Każda operacja powinna być poprzedzona dogłębnym wywiadem lekarskim. Specjalista w danej dziedzinie nie tylko musi się upewnić o stanie zdrowia pacjenta i przesłankach do wykonania zabiegu.

Jego rolą jest również rozwianie wszelkich wątpliwości oraz odpowiedzenie na nurtujące pytania. Dodatkowego znaczenia wszystkie te aspekty otrzymują w kontekście medycyny estetycznej. Wtedy Klienci korzystający z usług klinik nie tylko chcą poprawy swojego wyglądu, ale także zdrowia fizycznego i psychicznego.

Niestety popularność operacji plastycznych wiąże się z przykrymi sytuacjami, kiedy to występują błędy medyczne lub niezadowolenie z efektów. Jakie je kwalifikujemy, rozróżniamy i co pozwoli nam dochodzić swoich praw?

Co zaliczamy jako podstawę do roszczeń w przypadku operacji plastycznej?

Przed poddaniem się operacji plastycznej pacjent przechodzi wizyty konsultacyjne, o czym wspomnieliśmy powyżej. W trakcie ich trwania, oprócz badań i wywiadu, podpisywana jest zgoda. Wraz z tym oświadczeniem, potwierdza się zapoznanie z ryzykiem, skutkami ubocznymi oraz procesem leczenia.

Często pojawia się zapis, że pacjent ma świadomość możliwości wystąpienia powikłań, za które placówka wraz z samym lekarzem nie odpowiadają. Czy taki zapis dyskwalifikuje pacjenta do dochodzenia odszkodowania?

W przypadku wniosków o roszczenia z tytułu nieudanych operacji należy pamiętać o zasadach dotyczących błędu medycznego. Regulacje z tego zakresu odnajdują swoje zastosowanie również w przypadku medycyny estetycznej. Tym samym, jeżeli operacja odbiegała od standardów wyznaczonych przez zasady sztuki lekarskiej.

Pierwszym przykładem możliwości ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie są sytuacji, kiedy to doszło do uszczerbku na zdrowiu lub utracie życia pacjenta, z powodu błędu lekarskiego. Dotyczy to szerokiego zakresu, do którego należą m.in.: złe dobranie parametrów leczenia, przyjmowania leków. Również nieudane, wadliwe operacje plastyczne są zaliczane do tej grupy np.:

 • komplikacje, powodujące konieczność wykonania poprawek, korekty;
 • asymetria i zniekształcenie operowanych części ciała;
 • paraliż skutkiem uszkodzenia nerwów;
 • umieszczenie niewłaściwego rozmiaru implantów;
 • zmniejszenie nosa tak, że utrudnia to swobodne oddychanie.

Powiadomienie pacjenta o przebiegu operacji, skutkach ubocznych oraz czasie rekonwalescencji jest niezwykle ważne. Pominięcie tego również kwalifikowane jest do kategorii błędu medycznego. Prawo do informacji przysługuje bowiem każdemu pacjentowi. Analogicznie przypadki, kiedy odszkodowanie nie zostanie przyznane dotyczą sytuacji, kiedy zostały przedstawione warunki operacji, skutki uboczne itd.

Kto odpowiada za nieudaną operację plastyczną?

Każda z osób pokrzywdzonych na zadane powyżej pytanie, odpowie „lekarz”, ale w praktyce wygląda to inaczej. Regulacje prawne z tego zakresu wskazują, że odszkodowania można dochodzić drogą prawną od:

  • lekarza: zależne jest to od formy zatrudnienia w danej placówce; w przypadku kiedy posiada umowę o pracę, odpowiada jako pracownik, czyli podczas procesu będzie występował w roli świadka, a całą odpowiedzialnością zostanie obarczona placówka;
  • lekarza wraz z placówką: dotyczy to przypadków, kiedy lekarz świadczy usługi na rzecz placówki, a nie jest pracownikiem stałym (posiada kontrakt z placówką);
 • samej placówki: pozew dotyczyć będzie placówki, jako jednostki organizacyjnej (nie dyrekcji lub dyrektora);
 • ubezpieczyciela placówki: szpital, klinika wraz z lekarzami może być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej; oznacza to, że możliwe jest wystąpienie o odszkodowanie, kiedy to wynika z zapisów umowy ubezpieczyciela z placówką.

Jak stwierdzić o wystąpieniu nieudanej operacji plastycznej?

Przed podjęciem kroków prawnych należy przygotować odpowiednią dokumentację. Jej zawartość musi potwierdzać wystąpienie błędu lekarskiego, będącego powodem do przyznania odszkodowania. Oprócz umowy podpisanej w klinice, szpitalu warto wybrać się na dodatkową konsultację do specjalisty.

Najlepiej zachować obiektywność, więc wybór powinien paść na lekarza z innej placówki, może nawet miasta. Pomoże on stwierdzić czy operacja faktycznie została przeprowadzona w sposób odbiegający od standardów praktyki lekarskiej, a efekty przyczyniły się do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci należy dołączyć akt zgonu oraz kompletna dokumentację biegłego.

Oprócz wiedzy z zakresu medycyny estetycznej należy zasięgnąć doradztwa prawnego. Domaganie się roszczeń na drodze sądowej wymaga znajomości złożoności sytuacji przez kancelarię prawa medycznego, która pozwoli na dopilnowanie strony formalnej. Oprócz wiedzy prawnicy oferują komfort psychiczny, że ze strony wnioskodawcy, każdy element dokumentacji zostanie dostarczony.

błąd lekarza po operacji plastycznej

Sprawa o zadośćuczynienie – czy warto?

Wiele osób powstrzymuje się przed podjęciem walki o swoje prawa, w momencie dowiedzenia się o średnim czasie trwania tego typu rozpraw. Należy liczyć się bowiem z 2-3 latami, jednak nie są to bezcelowe wizyty w sądzie. Sprawy o błędy medyczne są bardzo skomplikowane i wymaga dokładnego zapoznania się ze sprawą. Jedną z rekompensat jest poczucie sprawiedliwości w momencie usłyszenia wyroku, a także otrzymanie odszkodowania.

Nie ma stałych kwot, które wypłacane są na poczet zadośćuczynienia. Wszystko zależne jest od rodzaju, wymiaru szkody oraz cierpienia psychicznego, którego tak naprawdę zmierzyć się nie da. Dodatkowe koszty, które sąd może wliczyć to środki jakie należy przeznaczyć na naprawę błędu medycznego (kolejna operacja, leki). Tym samym nie istnieje jednolity system lub wzór odszkodowania za nieudaną operację plastyczną.