Kredyty Hipoteczne

W momencie, gdy potrzebujemy środków pieniężnych na budowę albo nabycie domu, możemy wybrać kredyty hipoteczne. Są to długookresowe kredyty oferowane przez banki, których gwarancją jest hipoteka. Hipoteka stanowi główne zabezpieczenie tej typu pożyczki.

Dobry doradca finansowy pomoże i wybierze odpowiednie kredyty hipoteczne Poznań pod wybraną sytuację materialną klienta.

Istnieją jeszcze zabezpieczenia tymczasowe, funkcjonujące do chwili wyznaczenia hipoteki. Są to:

  • ubezpieczenie pożyczki
  • poręczenie w zgodzie z prawem cywilnym
  • weksel
  • zablokowanie środków na koncie bankowym np. lokaty
  • poręczenie osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową.
1379469_international_cash

Zdarza się, że kredyt hipoteczny w Polsce spłaca się przez całe życie!

Kredyty hipoteczne tworzą także wydatki, a mianowicie: prowizję dla banku, koszty notarialne, stworzenie hipoteki poprzez wpis w księdze wieczystej , którą prowadzi sąd, lub ubezpieczenie na życie z cesją dla banku.