Komunikacja w fabrykach i magazynach

Komunikacja w każdej fabryce czy magazynie to rzecz niezwykle istotna. Dzięki odpowiednim metodom przepływu informacji dziesiątki czy setki ludzi pracujących w danym miejscu jest w stanie wykonywać swoją pracę maksymalnie efektywnie i wówczas cała instytucja działa w prawidłowy sposób. W jaki sposób odbywa się ta komunikacja? Jakie narzędzia są w niej pomocne? Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat.

Utrudnienia w komunikacji

W każdym zakładzie na poziomie produkcji lub w magazynie znajdują się dziesiątki osób i przede wszystkim maszyny – wszystko to powoduje, że są to miejsca pełne hałasu i dynamicznego poruszania się. Trudno wówczas znaleźć współpracowników, z którymi trzeba coś ustalić lub dotrzeć do określonego miejsca. Z tego powodu powstały i powstają metody, które mają za zadanie to ułatwić. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że aby praca przebiegała możliwie sprawnie, niezbędna jest dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi działami firmy.

Co to oznacza? Że zarówno część administracyjna, jak i dyrekcja oraz magazyny i produkcja muszą być w stałym kontakcie. Jeśli dana firma jest w bezpośrednim kontakcie z klientami zamawiającymi ich towar, niezbędny jest natychmiastowy kontakt z magazynem, aby uzyskać informacje na temat dostępnych materiałów, a także zamówień, ewentualnych opóźnień i wielu innych kwestii. W przypadku powstałego problemu musi on być z kolei zgłoszony do osób zajmujących się tym w administracji.

Co ułatwia komunikację?

panele informacyjneOprócz standardowych połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi działami, w każdym miejscu pracy niezbędne są też dodatkowe pomoce ułatwiające codzienną pracę. Pierwszą z nich jest system komunikacji przewodowej, a więc, między innymi, popularne już krótkofalówki czy też tablety oraz smartfony. Te najnowsze z nich wykorzystują Wi-Fi czy też Bluetooth, a krótkofalówki pomagają w szybkim kontakcie ze współpracownikami.

Komunikacja w czasie pracy jest potrzebna do wydawania i przyjmowania poleceń, zgłaszania nieprawidłowości i awarii czy też przekazywania informacji o postępach. Oprócz tego jest również niezbędna do publikacji komunikatów, zmian w grafiku, przebiegu pracy i bardzo wielu innych detali ważnych na co dzień.

Znaczniki naklejane

Oprócz werbalnego porozumiewania się pracowników, bardzo skuteczną metodą komunikacji jest stosowanie również naklejanych na powierzchniach znaczników, dzięki którym pracownicy wiedzą, w jaki sposób poruszać się po danej fabryce czy magazynie. Dzięki takim znacznikom nie ma potrzeby pytania o drogę czy miejsce rozładunku ani o żadną inną kwestię związaną z rozmieszczeniem towaru, czy poruszaniem się.

Bardzo przydatną formą komunikacji są, na przykład, ramki magnetyczne. Można je przyklejać na dowolnej czystej powierzchni, a następnie napisać na nich istotny komunikat, przekazać informację lub zamieścić instrukcję. Zwracają one uwagę, dlatego są bardzo efektywne. Świetnym sposobem na umieszczanie informacji w magazynie czy fabryce są też panele informacyjne. Pozwalają one na włożenie do każdej przegródki stron z informacjami i są one chronione przed brudem czy wilgocią, dlatego są dostępne przez cały czas, bez potrzeby wymiany zniszczonych kartek. W panelach tych można zamieszczać informacje na temat zasad pracy w określonym miejscu, a także instrukcje postępowania w przypadku pożaru czy konkretnych awarii.

oznakowanie hal magazynowychOznaczenia na podłodze

Oprócz ogłoszeń czy informacji naklejanych na ścianach, półkach czy innych powierzchniach na poziomie wzroku, bardzo ważne są również oznaczenia podłogowe. Należą do nich, między innymi, taśmy podłogowe i taśmy fluorescencyjne. Pozwalają one na podzielenie każdego pomieszczenia na sekcje oraz na odgradzanie konkretnych obszarów. Taśmy fluorescencyjne są dodatkowo widoczne wtedy, kiedy jest ciemno, dzięki czemu z łatwością można omijać określone miejsca w drodze do włącznika świateł oraz widzieć z daleka nieoświetlone części magazynu.

Naklejki podłogowe pozwalają pracownikom magazynów czy fabryk poruszać się po obszarze magazynu bez problemu, ponieważ wszystkie miejsca są odpowiednio oznaczone. Co ważne, naklejki na podłogach są odporne na szereg substancji chemicznych, jakie mogą się znajdować na danym obszarze i są bardzo trwałe. Dzięki tym sposobom oznaczania przestrzeni praca jest sprawna, a tym samym efektywniejsza i łatwiejsza, ponieważ nie pojawiają się problemy komunikacyjne dezorganizujące pracę wielu osób.