Komunikacja menadżera z zespołem – jak powinna wyglądać?

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest jednym z podstawowych filarów dobrego działania przedsiębiorstwa. Poleganie wyłącznie na inicjatywach zarządu i negowanie zdania pracowników już dawno przestało być pożądanym i wartościowym modelem budowania biznesu. Pracownicy posiadają bowiem wiedzę i często jedyny w swoim rodzaju kontakt z klientem i to oni stoją w pierwszej linii ognia. Warto więc wysłuchać ich zdania i zaangażować do rozmowy. Do kogo jednak należy to zadanie? Kim dla zespołu jest lider, a kim menadżer? Czy role te da się powiązać?

Rola menadżera kontra rola lidera

Role menadżera oraz lidera w firmie, choć często ze sobą mylone, w praktyce różnią się od siebie znacznie. Podczas gdy menadżerem może zostać każdy, kto będzie w stanie wspinać się po szczeblach w strukturze organizacyjnej firmy, lider po prostu ma zdolności do przewodzenia ludziom.

Rolą menadżera jest zarządzanie ludźmi, projektami i zasobami. To on deleguje zadania, stanowi łącznik między pracownikami, a zarządem i często to on musi przekazywać pracownikom złe lub dobre wiadomości dotyczące firmy. Menadżer jest w końcu odpowiedzialny za działania dzięki którym zespół dąży do ściśle wyznaczonych celów, na przykład sprzedaży czy określonej jakości produkcji.

Lider to z kolei urodzony przywódca. Jego rolą jest motywowanie pracowników, którzy bardzo często są pod względem stanowiska równi jemu. Lider jest często jednym z pracowników, lub przynajmniej zaczynał swoją karierę na równi z nimi. Dzięki temu jest on znacznie lepiej widziany przez pozostałych i posiada łatwość komunikacji z nimi.

Lider inspiruje w sposób bardzo naturalny. Ma charyzmę i atrybuty stratega, dzięki czemu doskonale dociera do najmniej zmotywowanych pracowników i pomaga im osiągać wyznaczone cele. Lider nie rozwiązuje problemów – on kreuje wśród pracowników chęć i możliwości ich rozwiązania.

komunikacja w pracy menadżera

Jak menadżer staje się liderem

Aby menadżer stał się liderem, potrzebna będzie mu praca nad własną osobowością, co wcale nie będzie takie łatwe. W pierwszej kolejności menadżer powinien zastanowić się, czy cele obrane przez firmę prowadzą ją we właściwym kierunku, a następnie przeanalizować problem również z pracownikami. Dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej, wysłuchaniu pomysłów i problemów dostrzeganych przez pracowników, menadżer aspirujący do roli lidera będzie wiedział, jak przedstawić sprawę kierownictwu.

Osoba taka powinna potrafić określać role i funkcje zespołu, przypisywać je podwładnym, a jednocześnie potrafić zgrać się z nimi i roztoczyć przed nimi wspólną wizję firmy. Pracownicy nie powinni czuć, że lider traktuje ich z góry, bez szacunku. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jaki jest cel firmy i identyfikować się z nim.

Menedżer może wyłącznie przypominać – lider inspiruje do działania i pokazuje, jak to robić. Odpowiednia komunikacja między liderem a resztą zespołu jest często trudna do osiągnięcia.

Dlatego firmom zalecone są szkolenia z zakresu komunikacji w pracy menadżera. Takie szkolenia oferowane są przez wiele firm oraz przedsiębiorców. Cenionym szkoleniowcem jest Tomasz Piotr Sidewicz.

Komunikacja lidera z zespołem

Dobry lider, niezależnie od tego czy pełni również rolę menadżera, czy też nie, powinien skutecznie porozumiewać się z zespołem. Skutecznie, czyli bez narzucania twardego zdania, a raczej dzięki współpracy z pracownikami. Jego przekazy powinny być jasne i oczywiste – pracownicy mają zrozumieć polecenia i stawiane przed nimi zadania, bez konieczności dopytywania się o szczegóły innych współpracowników lub samego lidera.

Dla lidera komunikat taki nie będzie jednak surowym poleceniem – jego przekaz powinien zachęcić i zmotywować pracowników do działania w kierunku założonego celu. Do tego potrzebna jest kultura wypowiedzi.

Odpowiednie sformułowanie prośby potrafi zmienić nastawienie podwładnego, dlatego warto sformułować je i dokładnie przemyśleć jeszcze przed spotkaniem z pracownikami. Lider nie powinien też zatajać szerszych informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykonania danego projektu. Ostatnią, choć nie mniej ważną rolą lidera jest dawanie pochwał i krytyki. Zarówno jedne, jak i drugie powinny być oparte o wymienione wcześniej zasady komunikacji.

Każdemu zdarza się zrobić coś źle – jeśli lider pokaże, że rozumie błąd i zachęci do poprawy, pracownik odbierze to znacznie lepiej. Nie ma powodów, by go stresować. Dobry lider nigdy nie zastrasza – jest przyjacielem na wyższym stanowisku.