Jak wygląda proces produkcji suplementów diety?

Suplementy diety różnią się od leków tym, że mają wspierać nasz organizm na co dzień, dostarczać mu potrzebnych składników. Leki natomiast mają leczyć, pomagać w walce z chorobą. Różnice te dotyczą więc także ich produkcji.

Suplementy diety są w mniejszym stopniu kontrolowane niż leki. Nie oznacza to, że są mniej bezpieczne, po prostu do ich produkcji używa się innych składników. Jak więc tworzy się suplementy diety?

Wytwarzanie suplementów diety – krok po kroku

Kluczowym czynnikiem tego procesu jest opracowanie odpowiedniej technologii, która w pozytywny sposób będzie wpływała na ludzki organizm. Tego typu działania powinni przeprowadzać specjaliści posiadający doświadczenie w produkcji różnego rodzaju produktów będących dodatkami do diety i im podobnych. Należy pamiętać, że często w takich recepturach liczy się nie tylko walor zdrowotny, ale także wygląd suplementu czy jego smak.

Kolejnym krokiem jest ocenienie możliwości produkcyjnych zakładu. Jeśli wiemy, że nasza firma nie ma odpowiedniego sprzętu i odpowiednio przeszkolonych pracowników, można wybrać outsourcing, czyli tak zwaną produkcję kontraktową, w którym wszelkie działania można zlecić zewnętrznej firmie. Pozwala to na zaoszczędzenie dużej ilości czasu i pieniędzy i nie wymaga zaopatrywania się w specjalistyczne sprzęty czy szkolenia pracowników.

W następnym etapie określa się wszelkie parametry fizyczne – dokładny stan ilościowy, jakość półproduktów, wygląd suplementu i sposób jego zapakowania. Jeśli chodzi o wygląd, najbardziej popularnymi rozwiązaniami są: kapsułki twarde i kapsułki miękkie, tabletki, proszki, granulaty, zawiesiny, krople, syropy. Sposoby pakowania, które najczęściej mamy do wyboru to: blistry, słoiczki, kartoniki oraz butelki. Kolejnym etapem są próby technologiczne oraz walidacja – należy udokumentować, że wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami, że produkt spełnia określone cele i rzeczywiście osiągają określone wyniki.

suplementy diety produkcja

Dopiero kiedy wszystkie poprzednie etapy zostaną zaakceptowane, można przejść do właściwej produkcji, chociaż też nie tak od razu. Początkowo muszą zostać wypuszczone serie pilotażowa i rejestracyjna, które muszą przejść odpowiednie badania. Ostatnim etapem przygotowywania suplementu diety jest stworzenie specyfikacji oraz ustalenie ostatecznej ceny produktu.

Produkcja suplementów diety od strony prawnej – regulacje i przepisy

Najważniejszym dokumentem, jaki reguluje produkcję suplementów diety, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. Nr 171, poz. 1225). To właśnie tam można odnaleźć zapisy na temat tego jak muszą być oznakowane suplementy diety oraz jakie witaminy i składniki mineralne mogą wchodzić w ich formułę. Innym tematem, jaki porusza ten dokument, jest dawkowanie produktu, wskazówki dotyczące właściwego przechowywania oraz opis jego działania z klauzulą, mówiącą o tym, że nie może on być używany jako substytut prawidłowej i zbilansowanej diety. 

Jednak zanim jeszcze wypuścimy nasz produkt na rynek, musimy powiadomić o naszych chęciach tym Główny Inspektorat Sanitarny, a także – minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem produkcji specyfiku – zarejestrować przedsiębiorstwo w stacji sanitarno-epidemiologicznej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania. Jeden z pracowników tejże stacji musi przeprowadzić kontrolę, której jedynie pozytywny wynik upoważnia do rozpoczęcia produkcji. By pozytywie przejść kontrolę, należy spełnić wiele wymogów, nie tylko krajowych, ale i unijnych. Nie są one co prawda tak rygorystyczne, jak te obowiązujące  w przypadku produkcji leków, ale nie wolno o nich zapominać. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywa się produkcja i wszystkie sprzęty, jakie są do niej wykorzystywane, muszą podlegać takim proceduro jakości jak:

  • procedura Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP),
  • procedura Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP),
  • procedura Systemu Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP).

Wszędzie powinno być nieskazitelnie czysto by zminimalizować ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń, które mogą zniwelować cały wysiłek, jaki został poczyniony podczas przygotowań. To wszystko okazuje, że producent nie ma całkowitej dowolności co do produkcji suplementów diety, musi przestrzegać pewnych reguł, które zapewniają nas o tym, że produkty te nie są szkodliwe.