Jak stworzyć funkcjonalny projekt gabinetu lekarskiego?

Tworzenie projektów gabinetów medycznych to ogromne wyzwanie dla każdego architekta. Obiekty medyczne muszą spełniać wiele wymagań, w tym również prawnych, dlatego ich projektowanie to wielkie przedsięwzięcie dla firmy architektonicznej.

Architektura medyczna – dlaczego jest tak wymagająca i trudna?

Polskie prawo ściśle reguluje kwestie dotyczące tego, jakie funkcje ma spełniać gabinet lekarski oraz co dokładnie powinno zostać uwzględnione w jego projekcie. Obiekty medyczne mają służyć ludziom, dlatego tak istotne jest, aby był on dopracowany nawet w najmniejszym detalu. Dużym utrudnieniem dla architekta jest realizacja projektu z uwzględnieniem wielu aspektów i płaszczyzn – gabinet lekarski powinien być funkcjonalny, estetycznie wykonany oraz spełniać wszelkie wymogi regulowane przez prawo. Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego tak istotna jest szeroka wiedza architekta, który powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów medycznych i swobodnie poruszać się w przepisach. Gabinety lekarskie powinny być stworzone tak, aby zapewnić komfort pacjentom, jak również pracownikom. Wnętrza obiektu medycznego muszą być przyjazne, ale zarazem eleganckie i stonowane – nie jest to prosta rzecz, dlatego tak ważne jest wyczucie architekta zajmującego się zleceniem. Architektura medyczna to bardzo skomplikowana dziedzina, a wiedza, dokładność i precyzja są w niej niezastąpione. 

Jak stworzyć funkcjonalny projekt gabinetu lekarskiego?

W zależności od typu obiektu, realizacja zlecenia będzie wyglądała inaczej – inne aspekty uwzględnia się przy gabinecie stomatologicznym, a jeszcze inne w gabinecie indywidualnej praktyki lekarskiej. Jednakże każdy projekt powinien być dostosowany do wszelkiego rodzaju kwestii prawnych, które z góry zostały na architekturę medyczną nałożone. Lekarze mają obowiązek dostosować pomieszczenia oraz urządzenia do obowiązujących aktualnie przepisów, dlatego ważne jest, aby firma architektoniczna posiadała szeroką wiedzę zakresu projektowania obiektów medycznych. 

projekt gabinetu lekarskiego

Pierwszy etap projektu uwzględnia wybór lokalizacji przyszłego gabinetu lekarskiego. Ważne jest zatem pozyskanie niezbędnej dokumentacji określającej dokładnie miejsce inwestycji, jak również analizy przedmiotowej. Wówczas zostaje wydana decyzja czy dana inwestycja jest możliwa do zrealizowania. Kolejny etap dotyczy już bezpośrednio samego gabinetu lekarskiego i jego wstępnego zarysu –całościowej koncepcji i układu funkcjonalnego. Ustalany zostaje program projektowy, opracowywane są technologie i procedury z uwzględnieniem układu funkcjonalnego. Na tym etapie uzgadniane jest całościowe opracowanie projektu wspólnie z Rzeczoznawcą z sanepidu, BHP i bezpieczeństwa pożarowego. Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu budowlanego, do którego niezbędne jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Ostatnim etapem jest projekt wykonawczy, w którym zostają szczegółową dopracowane detale przyszłej inwestycji, łącznie z wyglądem wnętrz gabinetu lekarskiego. Jak widać projektowanie obiektów medycznych wiąże się z wieloma, nieraz bardzo skomplikowanymi etapami – istotna jest zatem szeroka wiedza architektów i ich doświadczenie. 

Kto zajmuje się tworzeniem obiektów medycznych?

Projektami z dziedziny architektury medycznej powinna zająć się firma posiadająca szeroką wiedzę z tego zakresu. Podstawą w projektowaniu gabinetów lekarskich stanowi zrównoważony rozwój, który przejawia się na wielu płaszczyznach – obiekt powinien spełniać wszelkie obowiązujące standardy oraz być wykonany w oparciu o założenia projektowe. Tylko wyczucie, precyzja i dokładność architektów pozwolą stworzyć funkcjonalny i komfortowy gabinet lekarski. Firma powinna być zaangażowana w daną inwestycję od początku do końca – wówczas prace przebiegną pomyślnie i sprawnie. Architekci powinni oferować pełne usługi projektowe – od koncepcji wnętrz, po konsultacje i sam nadzór budowlany. Tylko ujęcie całościowej problematyki sprawi, że obiekt medyczny będzie pełnił swoją funkcję – służył ludziom, poprawiając jednocześnie komfort ich codziennego życia i pracy. Wybór biura architektonicznego specjalizującego się w projektowaniu obiektów medycznych i ochrony zdrowia jest gwarancją zadowolenia inwestorów, przyszłych pacjentów, jak i pracowników. Szeroka wiedza pracowników i wieloletnie doświadczenie w tym sektorze są kluczem do sukcesu. Wybór odpowiedniego biura architektonicznego jest zatem fundamentalny i warto postawić na profesjonalistów, którzy od lat tworzą projekty gabinetów lekarskich.