Jak pozyskać dotacje na innowacje w firmie w 2023 roku?

Dotacje z Unii Europejskiej to szereg programów kierowanych do różnych grup oraz podmiotów na konkretne cele. Każdy z nich ma służyć do realizacji konkretnych zadań, co wiąże się z innymi warunkami ich uzyskania, niezbędną dokumentacją czy profilem działalności. Pośród tych propozycji można znaleźć atrakcyjne, dedykowane innowacyjności dofinansowania dla przedsiębiorstw.

Jak można pozyskać dotacje i kto może to zrobić?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to fundusz składający się z wielu programów, których celem jest np. wsparcie badań i zapoczątkowanie procesu badawczo-rozwojowego, automatyzację, współpracę nauki i biznesu, robotyzację, unowocześnienie i wprowadzanie nowych technologii. Dlatego, aby uzyskać dofinansowanie, niezbędne jest spełnienie wymagań o innowacyjności, która w różnych projektach dotyczy różnorodnych kwestii. Oferowane programy kierowane są do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorców, instytucji z otoczenia biznesu, jak ośrodki innowacji lub powiązane z finansami, podmiotów z sektora nauki, np. uczelni wyższych i instytutów badawczych.

Jakie są warunki uzyskania dotacji przez firmę?

Warto pamiętać, że programy często posiadają odmienne warunki, które trzeba spełnić, aby dostać tego typu dofinansowanie. Właśnie dlatego w pierwszej kolejności należy zapoznać się z wymaganymi formalnościami dedykowanymi programowi, który nas interesuje. Jest to kluczowa sprawa, ponieważ od spełnienia wszelkich kryteriów zależy przyznanie pieniędzy. Koniecznymi punktami do spełnienia, które zwykle są podawane przez organizatora, są prowadzenie działalności na terenie Polski, brak formalnego wykluczenia z ubiegania się o dotacje, zaplanowanie i stworzenie projektu danej inicjatywy, który nie może zawierać elementów dyskryminujących i powinien wspierać równość, do tego posiadać elementy innowacyjności przypisane do danego programu unijnego.

Jakie konkursy w 2023 roku są aktywne?

Tegoroczny budżet na programy wynosi około 8 mld euro i zawiera mnóstwo różnorodnych opcji z wielu dziedzin, których celem jest wsparcie, umocnienie, unowocześnienie czy profesjonalizacja działań firmy. Co ważne, autorzy kładą nacisk także na wzrost potencjału badań, rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności polskich podmiotów na arenie międzynarodowej.

Ścieżka SMART: w tym przypadku dofinansowanie dotyczy zarówno podmiotów zaczynających działalność badawczo-rozwojową, jak i tych już obecnych oraz tych z silną pozycją. O ile mniejsze i średnie przedsiębiorstwa mogą realizować tylko jeden segment, o tyle duże jednostki muszą wykonać oba moduły, badawczy i rozwojowy. Kwota, jaka zostanie przyznana na dany projekt, jest uzależniona od tego, które moduły są wykonywane, wielkości firmy oraz celu. Można uzyskać maksymalnie do 80% finansowania.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych: w tym przypadku aplikujący mogą dostać nawet 100% dofinansowania na dany projekt. Celem jest wsparcie i rozwój transformacji cyfrowej, co ma wpłynąć na poprawę konkurencyjności MŚP. Dzięki tym pieniądzom podmioty mogą zaplanować taką transformację, poczynić niezbędne zakupy czy zapewnić odpowiednie przeszkolenie. O te dotacje na inwestycje mogą ubiegać się m.in. Instytucje nauki czy przedsiębiorstwa.

Startup Booster Poland: kolejny program, gdzie można uzyskać do 100% finansowania, o który mogą ubiegać się MŚP i instytucje powiązane z biznesem. Celem jest przyspieszenie rozwoju wskazanych podmiotów. Otrzymane pieniądze mogą być przeznaczone na wejście działalności na arenę międzynarodową, wspomaganie innowacyjności, pomoc soft-landingową, wyszukiwanie i współpracę z odpowiednimi korporacjami, działalność akceleracyjną.

pieniądze

Laboratorium Innowatora: program ma za zadanie wspomóc samozatrudnienie oraz otwieranie działalności gospodarczych typu start-up. Beneficjentami mogą być instytucje związane z biznesem, a do uzyskania jest do 100% środków. Fundusze mogą być przeznaczone na zapewnienia biura czy laboratorium do pracy, budowanie prototypów, pozyskiwanie kontaktów i relacji biznesowych, mentoring, weryfikację planów i pomysłu.

Promocja Innowacyjnych MŚP: fundusze kierowane są do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które mogą uzyskać maksymalnie 50% finansowania. Zadaniem jest wsparcie podmiotów w rozwoju eksportu, pomoc w wejściu na zagraniczne rynki, wsparcie dla konkurencyjności oraz powiększanie firm. Wśród działań wymienione są promocja marki, partycypacja w targach czy konferencjach międzynarodowych, dopasowywanie rynków, produktów czy klientów.

Granty na Eurogranty: fundusze pozyskane w tym programie mają wspomóc konkurencyjność oraz umiędzynarodowić działalność MŚP i instytucji badawczych. Finanse mają pomóc tym podmiotom przygotować projekt do realizacji w ramach innego programu unijnych. Można liczyć do maksymalnie 100% środków, a skorzystać mogą jednostki naukowe, ośrodki badawcze czy uczelnie wyższe.