Dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego

Samodzielne sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do opieki nad osobą niepełnosprawną jest ogromnym wydatkiem, na który często wiele osób nie może sobie pozwolić. Z łóżek rehabilitacyjnych korzystają dziś nie tylko osoby z trwałymi niepełnosprawnościami i całkowitym brakiem samodzielności w codziennych, prostych czynnościach, ale także osoby starsze, chore, po wypadkach oraz rodzice niepełnosprawnych dzieci, które mogą wymagać specjalnych warunków opieki. W związku szerokim zapotrzebowaniem na łóżka rehabilitacyjne, wśród chorych pojawia się często pytanie o możliwości refundacji łózek rehabilitacyjnych przez NFZ lub uzyskania innego dofinansowania, które znacząco obniżyłoby koszty zakupu łóżka. Jak wygląda to w praktyce?

Dostępne sposoby na refundację łóżka rehabilitacyjnego

Po aktualizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wydanej 31 maja 2017 roku, w spisie sprzętów medycznych refundowanych przez NFZ nie zostały ujęte łóżka rehabilitacyjne. Oznacza to, że obecnie jedyną możliwością uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych na zakup łóżka rehabilitacyjnego dla dorosłych lub dzieci jest skorzystanie z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON). Pomoc przyznawana jest tutaj dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności (nie przez ZUS).

Jakie stawki refundacji obowiązują dla łózek rehabilitacyjnych i kto może na nie liczyć?

Skorzystanie z możliwości uzyskania dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego jest z perspektywy chorego wyjątkowo korzystne, bo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wysokość dofinansowania z PFRON może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia na dany rok.

W praktyce, jeśli osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności załączy wraz z wnioskiem składanym w PCPR zaświadczenie o średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, a także wszelkie kopie dokumentów zaświadczających otrzymywanie dodatkowych zapomóg finansowych, świadczeń oraz uzasadnienie do stosowania łóżka rehabilitacyjnego, możliwe jest uzyskanie pokrycia do 95% kosztów zakupu takiego łóżka. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym miejscu zamieszkania – ich rozpatrzenie następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli decyzja będzie odmowna, możliwe jest odwoływanie się do PCPR. Dla uzyskania decyzji konieczne będzie też złożenie faktury pro-forma będącej ofertą cenową do zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

Jak obniżyć koszt zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

Uzyskanie pomocy ze środków PFRON jest możliwe dla większości osób spełniających wymogi kwalifikujące do tego rodzaju dofinansowania. Jeśli jednak, ze względu na ograniczone środki funduszu lub nieprawidłowo złożony wniosek otrzymamy decyzję odmowną lub w przypadku, gdy osoba nie spełnia warunków przyznania dofinansowania, konieczne może być poszukiwanie innych sposobów na obniżenie kosztów zakupu łóżka rehabilitacyjnego. W kwestii tej pojawiają się na czele dwie główne opcje, w których pozyskanie łóżka rehabilitacyjnego nie będzie dla pacjenta niemożliwym do sfinansowania wydatkiem.

Używane łóżka rehabilitacyjne

Opcją tymczasową, dopasowaną do potrzeb osób poszukujących łóżka rehabilitacyjnego na krótki okres czasu może okazać się także wynajem sprzętu medycznego.

Jego koszt będzie odpowiednio niższy w stosunku do zakupu, a jeśli okazałoby się, że łóżko rehabilitacyjne jest potrzebne choremu na maksymalnie kilka tygodni, staranie się o dofinansowanie oraz późniejszy zakup sprzętu mogą okazać się całkowicie nieopłacalne.

Dla osób wymagających długotrwałego leczenia i stałej opieki, najlepszą alternatywą dla zakupu drogich łóżek rehabilitacyjnych i oczekiwania na szansę otrzymania dofinansowania jest zakup łóżka używanego. Jako że podstawą jego wyposażenia jest materac rehabilitacyjny (który można zakupić nowy, oddzielnie) nie należy obawiać się że używane łóżka rehabilitacyjne będą zaniedbane, zanieczyszczone czy widocznie zużyte – ramy łóżek konstruowane są tak, by wytrzymały przez lata i na długo zachowały swoją pełną funkcjonalność. Wszystkie łóżka trafiające do dystrybutorów używanych mebli medycznych przechodzą dokładną analizę stanu technicznego oraz proces dezynfekcji, dzięki czemu do kolejnego pacjenta trafiają w naprawdę dobrym stanie. Koszt ich zakupu może być nawet kilkadziesiąt procent tańszy niż w przypadku nowych łóżek rehabilitacyjnych, a wybór modeli jest zwykle tak samo szeroki, jak przy nowych modelach.