Dofinansowanie na sprzęt medyczny – zasady

Osoby niepełnosprawne często jedynie dzięki wsparciu finansowemu państwa mogą kupić sobie konieczne do ich rehabilitacji sprzęt ortopedyczny.

Wprawdzie bardzo rzadko refundacja w całości pokrywa koszt takiego zakupu  i przysługują najczęściej raz na kilka lat, jednakże pozwala na znaczne zmniejszenie tych wydatków i często prowadzi do całkowitego powrotu do zdrowia.

Zlecenie od specjalisty

Żeby otrzymać wsparcie finansowe z NFZ na zakup przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, najpierw powinniśmy udać się do lekarza rodzinnego po odpowiednie skierowanie do specjalisty. Gdy lekarz specjalista stwierdzi konieczność stosowania określonego sprzętu medycznego, wtedy wypisuje odpowiedni wniosek na twoje imię i nazwisko. W zależności od rodzaju przedmiotu lekarz może też wypisać zlecenie jedynie raz na określony w przepisach okres użytkowania (zazwyczaj taki sprzęt przysługuje raz na 3 lata).

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka, czy też przedmiotu przysługuje na konkretny okres czasu i dopiero po jego ustaniu możliwe jest wystawienie przez lekarza specjalistę kolejnego wniosku o refundację na kolejny sprzęt medyczny.

Potwierdzenie w oddziale NFZ

Uzyskanie zlecenia od lekarza niestety nie wystarczy. Aby NFZ zrefundował Ci zakup odpowiedniego sprzętu lub środka pomocniczego musisz jeszcze potwierdzić takie zlecenie w oddziale NFZ, na terenie którego jesteś aktualnie zameldowany. Jeśli jesteś tymczasowo zameldowany poza miejscem swojego zamieszkania, zlecenie możesz również potwierdzić w tym oddziale Funduszu, na terenie którego jesteś tymczasowo zameldowany.

artroskopia kolana wrocław

Wykaz miejsc, gdzie można zrealizować zlecenie znajdziesz z powodzeniem na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ, a także w ich siedzibach. Zlecenia na przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze takie jak przykładowo wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, szkła okularowe czy też materace przeciwodleżynowe ważne są przez 90 dni od daty wystawienia ich przez lekarza.

W tym czasie musisz potwierdzić takie zlecenie do refundacji i oddać następnie do realizacji.  Zlecenie może być potwierdzone osobiście, przez inną osobę z Twoim upoważnieniem lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest też dowód osobisty oraz dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Konieczna umowa sklepu z NFZ

Z potwierdzonym zleceniem musisz udać się do dowolnego, wybranego przez ciebie  sklepu medycznego, punktu ortopedycznego, zakładu optycznego, punktu protetyki słuchu lub apteki, aby otrzymać refundowany sprzęt. Do wybranej placówki musisz udać się osobiście. Jeśli jednak nie pozwala ci na to zdrowie, może ci w tym pomóc inna osoba, której wystawisz upoważnienie. Odbierając sprzęt  czy też inne przedmioty powinieneś  potwierdzić to swoim własnoręcznym podpisem.

Pamiętaj! Jeśli starasz się o środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania, nie musisz za każdym razem zgłaszać się do NFZ po potwierdzenia tego zlecenia. W takiej sytuacji najlepiej złożyć wniosek o wydanie przez NFZ karty comiesięcznego zaopatrzenia, która jest ważna przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia.

sprzęty do refabilitacji online

Ile wynosi dopłata z NFZ?

Wysokość dopłaty do refundowanego przez NFZ sprzętu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu. NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub też środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia (pracownicy Funduszu wypisują na zleceniu wystawionym przez lekarza kwotę limitu).

Jeśli cena przedmiotu jest znacznie wyższa aniżeli koszt wyznaczony limitem, w takim wypadku oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a tę różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji musisz dopłacić we własnym zakresie.

Może się też zdarzyć, że w NFZ nie wystarczy środków dla wszystkich niepełnosprawnych posiadających prawo do dofinansowania przedmiotów ortopedycznych czy też środków pomocniczych. W takiej sytuacji oddział NFZ tworzy listę pacjentów oczekujących na potwierdzenie realizacji zleceń, na którą wpisuje pacjentów na podstawie w kolejności zgłoszenia. Nie możesz niestety liczyć na zwrot kosztów poniesionych przy zakupie przedmiotu ortopedycznego czy też środka pomocniczego na podstawie przedstawionego oddziałowi NFZ rachunku oraz faktury, jeśli  zrobisz to jeszcze przed wystawieniem zlecenia oraz jego potwierdzeniem przez NFZ.

Artykuł powstał we współpracy z firmą X-REH, oferującą dofinansowanie na najwyższej jakości sprzęt medyczny.