Czy podczas zwrotu podatku z Niemczech mogę rozliczyć się z współmałżonkiem?

Zwrot podatku z Niemiec dla współmałżonków różni się od znanych nam procesów w Polsce. Poznaj szczegóły wspólnego rozliczania się z zarobków w Niemczech.

Rozliczanie podatku z Niemiec wygląda inaczej niż w Polsce. Wiąże się to z innymi zasadami, jakie panują na terenie Niemiec. Nie wszystkie osoby pracujące w Niemczech decydują się na rozliczanie podatku. Jest to błąd nie tylko ze strony prawnej. Obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego – czyli Pflichtveranlagung określa niemieckie prawo. Trzeba pamiętać, że około 90% deklaracji podatkowych wiąże się uzyskaniem wysokiego zwrotu podatku.

Jak sprawa rozliczania się w Niemczech wygląda w przypadku małżeństw?

Rozliczenie podatku dochodowego w Niemczech – kiedy?

W momencie, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, obywatele Rzeczpospolitej Polski mają prawo do rozliczania się z podatku dochodowego razem z małżonkiem. Warto sprawdzić, czy możesz rozliczać się wspólnie z żoną/ mężem. Zmiana ta przynosi wiele korzyści. Dzięki tej możliwości, Polacy mogą zyskać o wiele większą kwotę zwrotu podatku. Warto wspomnieć o tym, że można się rozliczać wspólnie, nawet jeśli jeden współmałżonek pracuje i mieszka w Polsce. W takim przypadku nie ma znaczenia to, czy obie osoby rozliczają się w Polsce. Trzeba jednak mieć na uwadze kilka aspektów.

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego nie jest możliwe, gdy małżonkowie podpisali rozdzielność majątkową, czyli tzw. Intercyzę. Dodatkowo, wspólne zarobki nie mogą przekraczać 9 000 Euro w przypadku, jeśli tylko jedna osoba

pracowała w Niemczech. Osoby będące małżeństwem mogą uzyskać wyższą kwotę zwrotu podatku z Niemiec ze względu na to, iż kwota wolna od podatku jest wyższa dla małżeństw.

Zwrot podatku z Niemiec – istotne informacje

Główny dokument, jaki należy dostarczyć do urzędu skarbowego lub do pośrednika, to Lohnsteuerbescheinigung. Pracownik otrzymuje go od pracodawcy wraz z zakończeniem się roku podatkowego. W Niemczech taki okres trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Jeśli pracowałeś w Niemczech w minionym roku, możesz ubiega się o zwrot podatku z Niemiec. Polacy, którzy są zatrudnieni u naszego zachodniego sąsiada, odprowadzają podatek który może wynosić nawet 42,5% wynagrodzenia. Średnia wysokość zwrotu podatku z Niemiec może wynosić nawet 1950 Euro. Wiele jest małżeństw, które decydują się na wspólne rozliczenie podatku z Niemiec. Małżeństwa i pary, które rozliczają się wspólnie, mogą liczyć na niższe stawki podatkowe niż osoby rozliczające się indywidualnie. Pośrednicy i firmy, które oferują rozliczenie podatku z Niemiec, mogą dla nas odzyskać większą część kwoty podatku lub nawet jego całość.

Niektórzy pracownicy nie informują szefostwa o tym, że są w związku małżeńskim. Wówczas, pod koniec roku naliczana im zostaje niewłaściwa wysokość podatku. Warto na samym początku współpracy powiadomić szefostwo o byciu w związku, ze względu na wysoką kwotę podatku, jaki można uzyskać.

Jeśli pochodzisz z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, ale pracowałeś w Niemczech w ubiegłym roku, również możesz ubiegać się o zwrot podatku.

Zwrot podatku z Niemiec pomoże ci uzyskać firma Tax Pol. Warto powierzyć deklarację podatkową pośrednikom, którzy znają się na zasadach i prawie, jakie obowiązuje w Niemczech.