Certyfikat energetyczny – dlaczego to konieczność?

Certyfikaty charakterystyki energetycznej nieruchomości były wprowadzone na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2002 roku. Rozporządzenie dotyczy wydajności energetycznej budynków oraz dąży do minimalizacji wykorzystania energii grzewczej, oraz redukcji kosztów utrzymania budynków. Poniższe rodzaje obiektów powinny mieć świadectwa energetyczne Wrocław:

  1. nieruchomości przekazywane do użytkowania, do wynajmu, na sprzedaż;754361_staple_with_paper
  2. budynki ogólnodostępne, o powierzchni powyżej 1000 m²;
  3. budowle po remoncie modyfikującym specyfikację cieplną; 
  4. mieszkania;
  5. powierzchnie w budynkach stanowiące odrębną całość techniczno- użytkową.

Na dolnym śląsku działa wiele podmiotów wydających certyfikat energetyczny Wrocław. Jego okres obowiązywania sięga 10 lat, a dobre świadectwa opisują dokładne wiadomości, odnoszące się do tego co należy robić, aby coraz bardziej minimalizować koszty korzystania z nieruchomości.