Bezpieczna energia z fotowoltaiki? Wybierz OZE

Energia, która pozyskiwana jest z instalacji fotowoltaicznych, jest w 100% przyjazna środowisku oraz naturalna. Warto wiedzieć, że podejmując kroki związane z montażem paneli słonecznych można liczyć na spore dotacje z programów unijnych oraz państwowych. Wybierając takie rozwiązania dotyczące pozyskiwania energii, należy także być świadomym, iż jest to całkowicie bezpieczne i opłacalne rozwiązanie. W przypadku dużych instalacji, gdzie produkowane są spore nadmiary prądu, może on być oddawany do publicznej sieci, a właściciel uzyskuje dopłaty od państwa. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem paneli warto zapoznać się z założeniami ustawy OZE, która stricte dotyczy tego rozwiązania.

Fotowoltaika, a inne źródła energii

Energia odnawialna to opłacalne rozwiązanie, które pozwala w bardzo dużym stopniu obniżyć rachunki za energię elektryczną oraz ogrzewanie w domu lub w firmie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż fotowoltaika posiada znaczną przewagę w stosunku do tradycyjnych metod pozyskiwania energii. Przede wszystkim jest to ekologiczna metoda wytwarzania prądu, która nie zanieczyszcza środowiska. Ze względu na spore zmiany klimatyczne na świecie, na terenie Polski występuje coraz więcej słonecznych dni w roku przez co montaż instalacji ma jeszcze większy sens. Jak wiadomo im więcej słońca tym bardziej wydajna jest praca paneli słonecznych. Im więcej wytworzonej energii, tym większe zyski dla właściciela. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych przypadkach koszty systemu mogą wrócić się już po kilku latach i zacząć przynosić efektywne zyski. Zazwyczaj na zwrot inwestycji czeka się ok. 7-8 lat.

Porównując systemy fotowoltaiczne z innymi źródłami energii elektrycznej można by rzec, że jest to najlepsze obecnie dostępne rozwiązanie na rynku. Wynika to ze względu na stosunkowo niskie koszty montażu poprzez dotacje oraz wysoki poziom ekologii. Decydując się na montaż paneli można mieć pewność, że nie wpłynie to negatywnie na środowisko naturalne wokół. 

Regulacje prawne OZE, a systemy fotowoltaiczne

Zasady korzystania z instalacji fotowoltaicznych regulowane są przede wszystkim przez ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zapisy w niej umieszczone dotyczą przede wszystkim opustów dla instalacji prokonsumenckich, które mają często zachęcić do korzystania z ogniw i paneli słonecznych. System opustów dla fotowoltaiki to odmiana rozwiązania, które umożliwia rozliczenie wyprodukowanej oraz wprowadzonej do sieci publicznej energii elektrycznej. Ujmowane jest to w okresie rocznym, a następnie odpowiednio rozliczane. Dzięki temu konsument, może uzyskać dopłaty od państwa jeżeli wprowadzi do systemu odpowiednią ilość prądu. Dla przykładu: w miesiącach, w których wytworzone zostały nadmiary prądu można go odebrać wówczas w czasie, kiedy instalacja nie przynosi efektów ze względu na brak słońca. OZE mówi, że nadwyżki energii mogą być magazynowane w sieciach publicznych maksymalnie przez 365 dni w roku, a jej odbiór polega na pobraniu około 80% energii, która została wcześniej wprowadzona

systemy fotowoltaiczne montaż Wrocław

Najważniejsze postanowienia ustawy o OZE

Dla osób, które decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej przewidziane są liczne udogodnienia wynikające z ustawy, a mianowicie: brak opłat przyłączeniowych, brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż energii po bardzo atrakcyjnych cenach oraz brak przymusu załatwiania pozwoleń na budowę w przypadku mniejszych instalacji. OZE daje więc wiele benefitów bezpośrednio dla konsumenta, który zarówno produkuje, jak i pobiera energię elektryczną z sieci publicznej.

Zalety montażu instalacji fotowoltaicznej

Główną zaletą prowadzenia własnej „farmy” paneli fotowoltaicznych jest niemalże całkowita redukcja kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości podczas zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ogrzewanie.

W wielu przypadkach dochodzi także do sytuacji, w której system wytwarza na tyle duże ilości prądu, że może on być oddawany i magazynowany w publicznej sieci energetycznej. Pozwala do uzyskać spore dopłaty do prądu, przez co samo przedsięwzięcie okazuje się być bardzo opłacalnym. Takie rozwiązanie pozwala także znacznie przyśpieszyć procent zwrotu inwestycji w skali roku. Oznacza to, że już po kilku latach od montażu właściciel może liczyć na bezpośrednie zyski w wyniku wyprodukowania nadwyżek energii elektrycznej. Zdecydowanie jest to obecnie najlepsza forma ekologicznego pozyskiwania prądu.


Instalacje fotowoltaiczne w Legnicy i okolicach projektuje i montuje firma INNEX.