Automatyk – zawód z przyszłością

Automatyka jest dziedziną wiedzy, dzięki której możliwy jest rozwój technologiczny. Znajduje ona zastosowanie między innymi w różnych gałęziach przemysłu.

Trudno byłoby wskazać którąś z nich, gdzie nie miałaby zastosowania. Dzięki niej możliwy jest rozwój technologii nie tylko przemysłowych, ale również wojskowych, informatycznych. Automatykę i robotykę wykorzystuje się również w medycynie i w ogóle opiece zdrowotnej.

Przyczynia się ona do postępu technologicznego na całym świecie również i w Polsce, czego dowodem są przedsiębiorstwa, działające w obszarze budowy maszyn, dostarczające nowoczesne systemy automatyzacji produkcji, urządzenia montażowe oraz maszyny specjalne dla wymagających, operujących na całym świecie klientów  https://diko.pl/produkty/.

Kim jest automatyk?

Automatykiem jest absolwent studiów o kierunku automatyka i robotyka, z tytułem inżyniera, zajmujący się programowaniem, projektowaniem oraz  serwisowaniem maszyn i urządzeń, które są wykorzystywane w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemal wszystkich gałęzi przemysłu.

To zawód przyszłości o bardzo dobrych i szerokich perspektywach zatrudnienia. Może on podjąć pracę nie tylko w zakładach przemysłowych różnych gałęzi przemysłu, ale również w instytutach badawczych oraz technologicznych. Studia na tym kierunku można określić jako trudne, wymagające od kandydata wytrwałości w przyswajaniu sobie obszernej wiedzy, a także umiejętności logicznego myślenia.

Można je realizować w trybie dziennym lub zaocznym. Mają charakter dwustopniowy. Student uzyskuje najpierw tytuł inżyniera, a następnie podejmuje dwuletnie studia magisterskie. Automatyka i robotyka to kierunek studiów obecny na polskich uczelniach od niedawna. Ciszy się on dużym zainteresowaniem młodych ludzi ze względu na możliwość znalezienia pracy, gdyż nie ma zbyt wielu specjalistów w tej dziedzinie.

Czy automatyk jest zawodem przyszłości?

Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza innowacje, mające na celu unowocześnienie linii produkcyjnych, dlatego poszukiwani są specjaliści, którzy potrafią wdrażać i kontrolować systemy sterujące maszynami przemysłowymi.

Proces automatyzacji jest tak daleko posunięty, że wiele produktów wytwarzanych jest bez udziału człowieka, co jest szczególnie widoczne w przypadku produkcji samochodów. Automatyk jest zawodem, który ma największy potencjał, gdyż rynek stwarza nieustannie coraz większe zapotrzebowania na fachowców, którzy specjalizują się w tej dziedzinie.

Jest to jednak praca, która wymaga od inżyniera nieustannego doskonalenia się, nauki i  wyrzeczeń przy projektowaniu, wykonywaniu oraz montażu systemów, których zadaniem jest sterowanie maszynami przemysłowymi w taki sposób, by działały w sposób ciągły i bezawaryjny.

zawód automatyk

Jakie kompetencje musi posiadać automatyk?

Automatyka jest nauką techniczną, dlatego od kandydatów na takie studia wymaga się doskonałej znajomości głównie matematyki i fizyki oraz informatyki, a także języka angielskiego. Poza tym od kandydatów na automatyków wymaga się:

  • Otwartości na wszelkie innowacje ze względu na nieustanny postęp technologiczny. Inżynier automatyk powinien posiadać umiejętność szybkiego przystosowywania się do pojawiających się nieustannie nowych warunków i zmieniającego się otoczenia technologicznego.
  • Interdyscyplinarności, która pozwala automatykowi nieustannie się rozwijać nie tylko w swojej dziedzinie, ale w kierunku nowych specjalności, takich jak na przykład informatyka.
  • Znajomości języków obcych, a przede wszystkim języka angielskiego, ze względu na to, że wszystkie specyfikacje i publikacje z dziedziny automatyki i robotyki tworzone są w tym języku. Zdarza się również, że inżynierowie współpracują w zespołach, składających się z przedstawicieli różnych krajów, dlatego dla realizacji swoich zadań muszą znać język angielski.
  • Umiejętności pracy w zespole, gdyż coraz częściej inżynierowie pracują w grupie projektowej, a z czasem stają się także jej kierownikami. Aby praca zespołu zakończyła się powodzeniem, jej członkowie muszą posiadać typowo humanistyczne umiejętności słuchania, wywierania wpływu i budowania relacji oraz negocjacji. Wobec tego inżynier jest człowiekiem, mającym świadomość nieustannego samorozwoju i doskonalenia swoich umiejętności nie tylko zawodowych, ale również humanistycznych.
  • Kompetencji interpersonalnych, wynikających z nieustannie zmieniających się zespołów, w których automatyk będzie pracował, realizując różne projekty. Inżynier musi skutecznie komunikować się z innymi przy ich realizacji z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych, co podnosi efektywność pracy. Komunikacja z informatykiem, czy menedżerem, pracownikiem lub klientem musi być skuteczna i przynosić oczekiwane rezultaty.

Automatyk to zawód przyszłości, ale niezwykle wymagający, dlatego wielu maturzystów nie decyduje się na studiowanie tego kierunku.