10 ćwiczeń logopedycznych do wykonania w domu z dzieckiem

Prawidłowe funkcjonowanie narządów mowy jest podstawą dobrej komunikacji. Usuwanie wad wymowy oraz kształtowanie mowy prawidłowej, jak również nauka mowy w sytuacji jej braku lub utraty jest zadaniem logopedy i prowadzonej przez niego terapii logopedycznej.  Prawidłowa mowa jest nie tylko podstawą nawiązywania przez dziecko kontaktów interpersonalnych, ale również jego integrowania się z rówieśnikami. Dzięki współpracy z logopedą i terapii można likwidować wszelkie wady wymowy oraz kształtować prawidłową mowę, co ułatwi dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie, a to uzależnione jest od sprawnego funkcjonowania narządów, które biorą udział w wytwarzaniu dźwięków.

Zgłaszając się do logopedy musimy mieć świadomość, że terapia logopedyczna jest procesem długotrwałym, wymagającym nie tylko ćwiczeń w gabinecie, ale również w domu, dlatego rodzic jest w jej trakcie niezmiernie ważną osobą. Bez jego pomocy podjęte w czasie terapii zadania nie zakończą się sukcesem.

W wyjątkowej sytuacji izolacji rodzice sami mogą wykonywać w domu wiele ćwiczeń logopedycznych. Należy zadbać o to, by były wykonywane regularnie, w przyjemnej atmosferze, często w formie zabawy z dzieckiem. Nie bez znaczenia jest tu stała pora dnia i przede wszystkim staranność wypowiedzi samych dorosłych, gdyż dziecko, naśladując ich, często artykułuje nieprawidłowo lub infantylnie.

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia oddechowe poprawiają jakość mowy. Można je wykonywać przy pomocy gadżetów logopedycznych takich jak na przykład dmuchajka, dmuchawka lokomotywa, helikopter, czy gwizdek wodny. Ćwiczenie z dmuchajką polega na  wdmuchiwaniu przez dziecko powietrza w rurkę w taki sposób, aby piłeczka jak najdłużej utrzymała się w powietrzu. Ta pomoc logopedyczna pomaga w regulacji oddechu, kontrolowaniu fazy wdechowej i wydechowej. Sprawdza się doskonale w terapii jąkania, sprzyja również rozwojowi mowy dziecka. Natomiast helikopter do ćwiczeń oddechowych usprawnia układ oddechowy, doskonali motorykę mięśni ust, które odpowiadają za rozwój mowy oraz poprawia koncentrację i zdolność kontrolowania oddechu. Może być również wykorzystywany w terapii jąkania. Gwizdek wodny to doskonała pomoc logopedyczna.

Oprócz tego, że usprawnia układ oddechowy, doskonali również motorykę mięśni ust, odpowiadających za rozwój mowy oraz poprawia koncentrację i zdolność kontrolowania oddechu. Ćwiczenie polega na uzyskaniu, dzięki wdmuchiwaniu powietrza w gwizdek, efektu ćwierkania, po nalaniu do gwizdka niewielkiej ilości wody.

Dzięki dmuchawce lokomotywie dziecko usprawnia aparat oddechowy poprzez wydłużanie oddechu i regulowanie jego siły tak, aby piłeczka balansowała na jednej wysokości.

Ćwiczenia słuchowe

Ćwiczenia słuchowe wspierają rozwój mowy dziecka, gdyż zaburzenia pojawiają się często na skutek opóźnienia rozwoju słuchu fonematycznego. Jedną z zabaw może być rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt. Do tego można wykorzystać pacynki, na przykład kotka, pieska, misia. Do rozpoznawania dźwięków możemy również wykorzystać memo pamięciowe z dźwiękiem. Zadaniem dziecka jest odnalezienie poprzez potrząsanie klockiem dwóch wydających takie same dźwięki. Gra memo dźwiękowe rozwija słuch fizyczny i fonematyczny oraz nadaje się do pracy nad nadwrażliwością słuchową.

Ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia te mają służyć usprawnieniu narządów artykulacyjnych takich jak: język, wargi, policzki, podniebienie miękkie, gdyż ich obniżona sprawność u dzieci jest przyczyną wad wymowy. Wobec tego konieczne jest przeprowadzanie ćwiczeń mających na celu usprawnianie motoryki narządów mowy. Temu celowi mogą służyć wibratory logopedyczne, wykorzystywane do masaży języka, warg, policzków i podniebienia. Wibrator logopedyczny, który jest doskonałą zabawą dla dzieci, pozwoli im również na usprawnienie mięśni ust.

Wykonując zadania logopedyczne w domu z dzieckiem możemy wspomagać się akcesoriami logopedycznymi, dzięki którym ćwiczenia staną się doskonałą zabawą.